Đăng bởi Để lại phản hồi

5 Nhân Tố Vàng Cho Người Thành Đạt – Lý Tiễn

5 Nhân Tố Vàng Cho Người Thành Đạt - Lý Tiễn
5 Nhân Tố Vàng Cho Người Thành Đạt – Lý Tiễn

Tên sách: 5 Nhân Tố Vàng Cho Người Thành Đạt

Tác giả: Lý Tiễn

Trong doanh nghiệp, mỗi ông chủ đều hy vọng có được một đội ngũ giỏi, để đảm bảo cho doanh nghiệp phát triển bền vững; mỗi nhân viên đều hy vọng lập nên thành tích tốt trên cương vị của mình, nhận được lương cao.

Thông qua thực tiễn 16 năm hoạt động của doanh nghiệp, Lý Tiễn và đội ngũ nhân viên của mình đã chứng minh rằng bằng việc hàng ngày quản lý năm yếu tố – thái độ, mục tiêu, thời gian, học tập và hành động – có thể giúp mọi người thay đổi tư duy, cải thiện hành vi, nuôi dưỡng thói quen tốt, từ đó có thể từng bước khắc phục những trở ngại kể trên, tạo nên hiệu suất cao, thực hiện mục tiêu, thu được thành công!
Và đây chính là 5 yếu tố vàng đem đến thành công cho người lãnh đạo:

Yếu tố thứ nhất: quản lý thái độ, dạy cho ta biết đánh giá thái độ như thế nào, hàng ngày tích cực lạc quan.

Yếu tố thứ hai: quản lý mục tiêu, dạy cho ta biết cách xác định mục tiêu, phân chia mục tiêu và đạt tới mục tiêu.

Yếu tố thứ ba: quản lý thời gian, dạy cho ta biết cách nắm bắt trọng tâm và nâng cao hiệu suất.

Yếu tố thứ tư: quản lý học tập, dạy cho ta làm thế nào để học tập có hiệu quả, duy trì cải tiến, nâng cao năng lực cạnh tranh.

Yếu tố thứ năm: quản lý hành động, dạy ta hàng ngày hành động ra sao, nuôi dưỡng thành thói quen hiệu quả cao.

Những con số thực tế đã chứng minh, việc quản lý năm yếu tố này có khả năng khiến cho thành tích của doanh nghiệp nâng cao từ 30% — 300%.

Chia sẻ về những kinh nghiệm thực tế của mình, Lý Tiễn viết: “Tôi gọi năm yếu tố này là “ Năm nhân tố vàng cho người thành đạt”, đồng thời tích cực thực hành và phổ cập trong đào tạo tại doanh nghiệp của mình. Sau này, để giúp các nhân viên rèn luyện hàng ngày, tôi lại đem nó sáng tạo thành công cụ thao tác 365 ngày, gọi là “Năm yếu tố then chốt – một nhật ký hành động”. Mỗi nhân viên một cuốn sách, kiểm tra hàng ngày, sử dụng hàng năm, huấn luyện nhân viên của tôi thành những nhà quản lý giỏi. Thời gian 8 năm ngắn ngủi, tài sản của công ty tôi đã tăng lên 1500 lần, hiệu suất tái đầu tư của cổ đông cao gấp 292 lần, đến nay đã phát triển thành tập đoàn với trên 20 công ty. Mười mấy năm lại đây, tôi đã đào tạo nên 77 vị tổng giám đốc, xuất hiện 56 triệu phú. Tất cả những điều này đều có nguồn gốc từ việc quản lý 5 nhân tố. Năm yếu tố then chốt cũng đã được các công nhân viên, khách hàng, học viên của tôi đưa vào rất nhiều các doanh nghiệp, cho tới nay, đã có tới hơn 1 vạn doanh nghiệp, vượt quá 20 vạn người, thông qua việc học tập vận dụng năm yếu tố then chốt, trên các phương diện năng suất và chất lượng đều thu được hiệu quả rõ rệt”.

Tác giả Lý Tiễn là doanh nhân nổi tiếng trong lĩnh vực truyền thông Trung Quốc. Năm 1992, ông tay trắng lập nên công ty Truyền thông Phong Trì, và tám năm sau, tài sản của doanh nghiệp này đã tăng lên 1500 lần, đào tạo nên 77 vị tổng giám đốc. Hiện nay, tập đoàn Phong Trì có 20 công ty con chuyên về các lĩnh vực thông tin quảng cáo, thông tin sản xuất kinh doanh, đầu tư bất động sản và giáo dục.

Tác giả Lý Tiễn đã đoạt giải doanh nhân kiệt xuất Cúp Hoa Tử Kinh Hồng Công. Ông cũng chính là người đề xuất quản lý năm yếu tố trong doanh nghiệp.

Xin mời các bạn download Ebook :

Download File PDF – 5 Nhân Tố Vàng Cho Người Thành Đạt – Lý Tiễn

Download File PDF – Link dự bị – 5 Nhân Tố Vàng Cho Người Thành Đạt – Lý Tiễn