Đăng bởi Để lại phản hồi

Cách Xử Thế Của Người Nay – K. C. Ingram

Cách Xử Thế Của Người Nay - K. C. Ingram
Cách Xử Thế Của Người Nay – K. C. Ingram

Tên sách: Cách Xử Thế Của Người Nay

Tác giả: K. C. Ingram

Tác giả K.C.Ingram đã thành công trong nhiều ngành: viết báo, quảng cáo, chủ bút, giám đốc….rồi chủ tịch hội đồng quản trị một hãng vận tải lớn ở Mỹ; ông du lịch nhiều nơi, tiếp xúc với nhiều hạng người, rút kinh nghiệm để soạn cuốn Cách Xử Thế Của Người Nay.

Với mấy trăm trang nhỏ, ông bàn về nhiều vấn đề: từ tâm lý con người đến cách diệt những thói xấu, tập những thói tốt…. cả cách bán hàng, xin việc, dạy con nữa. Ông đã đưa ra rất nhiều lời khuyên thực tế hợp với những thuyết mới nhất của khoa tâm lý và những kinh nghiệm của nhiều người trong mọi giới. Tất cả những lời khuyên đó đều dựa trên một qui tắc chung rất giản dị: Nghĩ tới người; vì theo ông, có nghĩ tới người thì ta mới có thể thành công và tìm được hạnh phúc.

Mục Lục :

Tựa của dịch giả

Tựa của tác giả

I. Người và ta

II. Trao đổi ý kiến với người khác cách nào ?

III. Làm cách nào cho người khác giúp đỡ ta trong công việc làm ăn ?

IV. Luyện cá tính

V. Gia đình là một tổ ấm hay là một vũ đài ?

VI. Thói quen làm cho ta thành công hay thất bại

Xin mời các bạn download Ebook :

Download File PDF – Cách Xử Thế Của Người Nay – K. C. Ingram