Tính Mệnh Khuê Chỉ – Nhân Tử Nguyễn Văn Thọ

Tính Mệnh Khuê Chỉ (Thuật Tu Tiên Của Đạo Lão)Nguyên tác: Tính Mệnh Song Tu Vạn Thần Khuê Chỉ (性 命 雙 修 萬 神 圭 旨)Tác giả: Doãn Chân Nhân (尹 真 人 傳)Dịch giả: Nhân Tử Nguyễn Văn Thọ NXB Nhân Tử Văn 2002 502 Trang Lời Giới Thiệu Tính Mệnh Khuê Chỉ […]