Tử Vi Tinh Điển – Vũ Tài Lục

Tử Vi Tinh ĐiểnSưu khảo: Vũ Tài LụcNXB Tự Lực 2005372 trang Tóm tắt: Luận về các sao trong Tử vi. Cuốn sách này chỉ diễn dịch cho rõ ràng cổ nghĩa đã ghi ở các bài phú câu phú của cổ nhân mà thôi. Tỉ dụ khi nói về Hỏa Tinh Linh Tinh, người […]