Đăng bởi Để lại phản hồi

Làm Chủ Sự Thay Đổi – Đón Đầu Mọi Thử Thách – Business Edge

Làm Chủ Sự Thay Đổi - Đón Đầu Mọi Thử Thách - Business Edge
Làm Chủ Sự Thay Đổi – Đón Đầu Mọi Thử Thách – Business Edge

Tên sách: Làm Chủ Sự Thay Đổi – Đón Đầu Mọi Thử Thách

Tác giả: Business Edge

Làm Chủ Sự Thay Đổi – Đón Đầu Mọi Thử TháchBộ Sách Tăng Hiệu Quả Làm Việc Cá Nhân.

Cuốn sách này trình bày những tác nhân ẩn đằng sau sự thay đổi và những ảnh hưởng của sự thay đổi lên đời sống chúng ta. Bạn sẽ biết được cách làm thế nào để vượt qua những trở ngại, ứng phó với những phản kháng đối với sự thay đổi và áp dụng những cách tiếp cận hiệu quả nhất để dẫn dắt nhân viên thực hiện sự thay đổi. Điều này có thể giúp bạn (với vai trò là người lãnh đạo chủ chốt trong công ty) góp phần quan trọng và có giá trị vào việc triển khai những thay đổi theo kế hoạch.

Cuốn sách giúp bạn có khả nǎng làm tốt hơn trong việc:

– nhận biết được các tác nhân gây ra sự thay đổi.

– xác định nguyên nhân và các giải pháp cho các phản ứng và xu hướng cưỡng lại sự thay đổi.

– nhận ra khía cạnh tích cực của sự thay đổi.

– xác định những cách thức để quản lý việc thực hiện thay đổi một cách có hiệu quả.

Mục Lục :

Giới thiệu cuốn sách

Phần A: Bản chất của sự thay đổi.

Phần B: Những cách nhìn nhận khác nhau về sự thay đổi.

Phần C: Quản lý sự thay đổi.

Đánh giá kết quả

Hãy tóm lược và suy ngẫm

Xin mời các bạn download Ebook :

Download File PDF – Làm Chủ Sự Thay Đổi – Đón Đầu Mọi Thử Thách – Business Edge