Đăng bởi Để lại phản hồi

Mưu Lược Trong Điều Hành Công Ty – Nhiều tác giả

Mưu Lược Trong Điều Hành Công Ty - Nhiều tác giả
Mưu Lược Trong Điều Hành Công Ty – Nhiều tác giả

Tên sách: Mưu Lược Trong Điều Hành Công Ty

Tác giả: Nhiều tác giả

“Làm thế nào để kinh doanh tốt công ty của bạn?” Đó là vấn đề đặt ra đối với tất cả các nhà doanh nghiệp.

Muốn công ty hoạt động tốt để có thể hoà nhập, thậm chí vượt lên trên các công ty khác, không có cách nào khác là chủ doanh nghiệp phải có một phương pháp quản lý khoa học với những chính sách quản lý đúng hướng.

“Quản lý doanh nghiệp” tưởng chỉ là vấn đề của cơ chế thị trường trong thời đại mới nhưng thực ra đây lại là vấn đề xuyên suốt trong lịch sử phát triển doanh nghiệp.

Tác giả đã nhằm trúng vấn đề này và tận dụng triệt để những bài học thực tế trong lịch sử trong, ngoài nước nói chung cũng như trong lịch sử doanh nghiệp nói riêng, đồng thời kết hợp với tình hình thực tiễn trong các doanh nghiệp ở Việt Nam hiện nay để rút ra những kết luận chung cho vấn đề quản lý doanh nghiệp.

Xin mời các bạn download Ebook :

Download File PDF – Mưu Lược Trong Điều Hành Công Ty – Nhiều tác giả