Sale!

Quyết Địa Tinh Thư Sa Thủy Pháp – Võ Văn Ba

200,000 $ 180,000 $

Quyết Địa Tinh Thư Sa Thủy Pháp

Tác giả: Tuệ Minh Võ Văn Ba

NXB Thời Đại 2014

467 Trang

1- Sa Pháp: Sa pháp loan đầu bàn về các Long Sa chung quanh chính mạch như: tả hữu là Long Hổ Sa, trước huyệt là an sơn, viễn triều sơn, sau huyệt là Quỷ Sơn, Thác Sơn, Lạc Sơn. Xa hơn như: Triều Sơn, Tống Sơn, La Thành, La tinh, Thủy khẩu sơn v.v… Sa pháp lý khí như:
Thu sa xuất sát, Địa mẫu quái v.v…
2- Thuỷ pháp: Nói về Thủy hình, Minh đường.
Lý khí luận về 12 cung trường sinh. Phiêu Quái cửu tinh. Cách điêu sa nạp Thủy lập hướng.

Support

Description

Tập sách gồm những nội dung chính như sau:

Phần 1: Sa pháp

Chương 1: Sa pháp tam thần

Chương 2: Sa pháp chỉ minh

Chương 3: Sa pháp phân luận

Chương 4: Cát – hung sa vị danh

Chương 5: Đồ hình cát – hung sa

Phần 2: Thủy pháp

Chương 1: Thủy pháp loan đầu

Chương 2: Thủy pháp lý khí

Chương 3: Các thủy pháp khác

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Quyết Địa Tinh Thư Sa Thủy Pháp – Võ Văn Ba”

Bấm "THÊM VÀO GIỎ" để mua EBOOKS Dismiss

Inline
Inline