Giảm giá!

TỔNG HỢP KINH & SÁCH PHẬT DẠNG PDF

10 $ $

Danh mục: , , Từ khóa:

Mô tả

KINH & SÁCH DẠNG PDF

A

 1. Á Châu Huyền Bí – Nguyễn Hữu Kiệt dịch
 2. A Di Đà Phật Thuyết Chú [Đại Chánh 0369] – Thích Nữ Chơn Tịnh dịch
 3. A-hàm: Mưa pháp chuyển hóa phiền não, tập [1] [2] – Thích Nữ Giới Hương
 4. Ai Cập Huyền Bí – Nguyễn Hữu Kiệt dịch
 5. Ai Vào Địa Ngục – Nguyên Minh
 6. Ấn Quang Pháp Sư Gia Ngôn Lục Tục Biên – Như Hòa dịch
 7. Ánh sáng chân tâm – Lời Khuyên Sống An Bình Và Ra Đi Trong Tỉnh Thức – Đức Đạt Lai Lạt Ma

B

 1. Ba Mươi Ba Vị Tổ Ấn Hoa – Hòa Thượng Thích Thanh Từ dịch
 2. Ba Mươi Ngày Thiền Quán – Nguyễn Duy Nhiên dịch
 3. Ba Trụ Thiền – Nguyên tác: Thiền sư Philip Kapleau, Dịch giả: Đỗ Đình Đồng
 4. Báo Đáp Công Ơn Cha Mẹ – Tuệ Đăng, Nguyễn Minh Tiến
 5. Bát Chánh Đạo – Con Đường Đến Hạnh Phúc – Diệu Liên Lý Thu Linh dịch
 6. Bát đại hộ pháp –Thiện Duyên
 7. Bát Đại Nhân Giác giảng giải – Hòa Thượng Thích Thanh Từ
 8. Bát Nhã giảng giải – Hòa Thượng Thích Thanh Từ
 9. Bát Nhã Tâm Kinh – Osho
 10. Bát Nhã trực giải – Hòa Thượng Thích Thanh Từ
 11. Bạt Nhất Thiết Nghiệp Chướng Căn Bản Đắc Sanh Tịnh Độ Thần Chú [Đại Chánh 0368] – Thích Nữ Chơn Tịnh dịch
 12. Bát thức qui củ tụng – Quảng Minh dịch
 13. Bảy Bản Tâm Kinh Trong Đại Tạng [Đại Chánh 0250-0255, 0257] – Nguyên Tánh dịch
 14. Bhutan Có Gì Lạ – Hòa Thượng Thích Như Điển
 15. Bích Nham Lục – Chân Nguyên dịch
 16. Bích Nham Lục – Hòa Thượng Thích Thanh Từ dịch
 17. Bồ đề chánh đạo Bồ Tát giới luận – Thích Tịnh Nghiêm dịch
 18. Bồ Đề Đạt Ma Quán Tâm Pháp – Thích Minh Thiền
 19. Bồ Đề Tư Lương Luận – Việt dịch: Hòa Thượng Thích Như Điển
 20. Bồ Tát và Tánh Không – Thích Nữ Giới Hương
 21. Bốn Kinh Của Phật Tổ – Thích Huyền Vi
 22. Bổn Sự Kinh – Việt dịch Hòa Thượng Thích Như Điển
 23. Bụt sử lược biên [1][2][3][4]- Piebre Rey soạn, G.CH.Tranchanh dịch

C

 1. Các Bậc Chân Sư Yogi Ấn Độ – Nguyễn Hữu Kiệt dịch
 2. Các bài học Phật – Phúc Trung Huỳnh Ái Tông
 3. Các Đạo sư của sự Thiền định và những Điều Huyền diệu – Tulku Thondup, Thanh Liên dịch
 4. Các tông phái đạo Phật – Đoàn Trung Còn
 5. Các Vị Chân Sư Đại Thủ Ấn – Nguyên Thạnh Lê Trung Hưng dịch
 6. Cẩm nang của người Phật tử, tập [1][2][3] – Khải Thiên
 7. Cẩm Nang Sức Khỏe Gia Đình – Nguyễn Minh Tiến biên soạn
 8. Cẩm Nang Y Khoa Thực Hành – Nguyễn Minh Tiến biên soạn
 9. Cảm Tạ Xứ Đức – Hòa Thượng Thích Như Điển
 10. Cân Bằng Thân Tâm – Osho
 11. Cánh cửa mãn nguyện – Nguyễn Văn Điểu dịch
 12. Cảnh giới Đức Mạn Thù – Dalai Lama, Hồng Như dịch
 13. Chân Ngôn Tông Nhật Bản – Hòa Thượng Thích Như Điển dịch
 14. Chánh Hạnh Niệm Phật Vãng Sanh – Pháp Nhiên Thượng Nhân; Thích Nguyên Chơn soạn dịch
 15. Chánh Niệm – Lương Thanh Bình dịch
 16. Chắp Tay Lạy Người – Nguyên Minh
 17. Chết An Lạc Tái Sinh Hoan Hỷ – Hòa Thượng Thích Như Điển và Thượng Tọa Thích Nguyên Tạng dịch
 18. Chết Đi Về Đâu – Thích Nhật Từ
 19. Chết và Tái Sinh – Thích Nguyên Tạng soạn dịch
 20. Chết vào thân trung ấm và tái sinh – Diệu Hạnh, Chân Giác dịch
 21. Chỉ Không Biết – Thích Giác Nguyên
 22. Chìa Khóa Sống Hướng Thượng – Lại Thế Luyện
 23. Chiến Tranh Và Hòa Bình Theo Quan Điểm Của Phật Giáo – Peter Harvey; Đỗ Kim Thêm dịch
 24. Chơn Tâm Trực Thuyết – Thích Đắc Pháp
 25. Chú giải Kinh Đại Thừa Phật Thuyết Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác – Như Hòa dịch
 26. Chú giải về P’howa – Phép chuyển di tâm thức – Nguyên Giác dịch
 27. Chư Kinh Tập Yếu – Đoàn Trung Còn & Nguyễn Minh Tiến dịch
 28. Chứng Đạo Ca – Huyền Giác
 29. Chứng Đạo Ca – Lama Tông Khách Ba (Lama Tsong Khapa); Hồng Như dịch
 30. Chuyển Hóa Cảm Xúc – Thích Nhật Từ
 31. Chuyển Hóa Sân Hận – Thích Nhật Từ
 32. Chuyện Phật Đời Xưa – Đoàn Trung Còn
 33. Chuyện Phật Đời Xưa – Đoàn Trung Còn; Nguyễn Minh Tiến hiệu đính
 34. Chuyện Tình của Liên Hoa Hòa Thượng – Hòa Thượng Thích Như Điển phóng tác
 35. Cổ thi tác dịch, tập [1] [2]
 36. Có Và Không – Thích Như Điển
 37. Cội Thiền – Thích Nhật Quang
 38. Con Đường An Vui – Thích Nhật Từ
 39. Con Đường Bên Ngoài Mọi Con Đường – Osho
 40. Con đường chuyển hóa – Ứng dụng Bát chánh đạo trong cuộc sống – Thích Nhật Từ
 41. Con Đường Của Mây Trắng – Osho
 42. Con đường đến tự do vô thượng – Dalai Lama, Liên Hoa dịch
 43. Cốt lõi của cội Bồ-đề – Buddhadasa Bhikkhu, Hoang Phong chuyển ngữ
 44. Cốt Nhục Của Thiền – Trần Trúc Lâm dịch
 45. Cốt tủy các kinh căn bản Phật Giáo – Phổ Nguyệt
 46. Cuộc đời Thánh Tăng Ananda – Nguyễn Điền soạn dịch
 47. Cuộc Sống, Tình Yêu, Tiếng Cười – Osho

D

 1. Danh Tăng Việt Nam, tập [1][2] – Thích Đồng Bổn chủ biên
 2. Du Lich Xứ Phật – Đoàn Trung Còn – Nguyễn Minh Tiến hiệu dính
 3. Du già diệm khẩu – Thí thực khoa nghi – Hòa Thượng Thích Huyền Tôn dịch
 4. Dũng Cảm Vui Sống Hiểm Nguy – Osho
 5. Dược Sư Kinh Sám – Thích Trí Quang dịch
 6. Dưới Bóng Đa Chùa Viên Giác – Thích Như Điển và Trần Trung Đạo
 7. Dưới Cội Bồ Đề – Hòa Thượng Thích Như Điển
 8. Duy Ma Cật sở thuyết – Thích Tuệ Sỹ dịch
 9. Duy Thức Học Yếu Luận – Hòa Thượng Thích Từ Thông dịch
 10. Duy Thức Tam Thập Tụng – Hòa Thượng Thích Thuyền Ấn dịch

Đ

 1. Đại Luận về Giai Trình của Đạo Giác Ngộ (Lamrim Chenmo) – Nguyên tác: Đại sư Tông Khách Ba; Lamrim Lotsawas dịch. Quyển [Thượng] [Trung] [Hạ]
 2. Đại Thủ Ấn – Osho; Minh Nguyệt dịch
 3. Đại Thừa Khởi Tín Luận – Nguyên tác: Mã Minh; Chân Hiền Tâm dịch
 4. Đại Thừa Ngũ Uẩn Luận – Hòa Thượng Thích Như Điển dịch
 5. Đại thừa Phật giáo tư tưởng luận – Thích Quảng Độ dịch
 6. Đại thừa tập Bồ Tát học luận – Hòa Thượng Thích Như Điển dịch
 7. Đại Việt sử ký toàn thư – Nhiều tác giả
 8. Đậm nét Tình Lam – Thích Từ Lực
 9. Đạo Ba Kho Báu – Osho
 10. Dạo bước vườn thiền – Đỗ Đình Đồng góp nhặt
 11. Đạo lý nhà Phật – Đoàn Trung Còn
 12. Đạo Phật trong cộng đồng người Việt ở Nam bộ – Trần Hồng Liên
 13. Đạo Phật Với Tuổi Trẻ – Thích Thanh Từ
 14. Đào tạo giáo thọ sư tại Mỹ – Thích Trí Hoằng
 15. Dare to win – Jack Canfield48.Du Lịch Xứ Phật – Đoàn Trung Còn dịch
 16. Đề Cương Kinh Pháp Hoa – Tác giả: Thiền sư Minh Chánh, Hòa Thượng Thích Nhật Quang dịch
 17. Để trở thành người Phật tử tại gia – Thích Đức Thắng
 18. Đèn Soi Nẻo Giác Và Luận Giải – Thích Nữ Trí Hải dịch
 19. Địa Trì Luận Bồ Tát Giới Yết Ma – Bồ Tát Di Lặc; Thích Pháp Chánh dịch
 20. Đỉnh cô liêu kỳ nhiệm – TN Minh Tâm dịch
 21. Đố vui Phật pháp – Diệu Kim
 22. Đôi Bạn Hành Hương – Chiêu Hoàng
 23. Đôi dép – Triết lý về hạnh phúc hôn nhân – Thích Nhật Từ
 24. Đối Mặt Với Thực Tại Và Con Đường Của Yêu Thương – Nguyên Hạnh dịch
 25. Đối thoại giữa Khoa học và Phật giáo – Matthieu Ricard – Trịnh Xuân Thuận – BS: Hồ Hữu Hưng dịch
 26. Đốn Ngộ Nhập Đạo Yếu Môn – Hòa Thượng Thích Thanh Từ dịch
 27. Đóng Góp Của Cư Sĩ Trong Công Cuộc Hoằng Pháp Tại Hải Ngoại
 28. Đông phương huyền bí – Nguyễn Hữu Kiệt dịch
 29. Đức Phật Bên Trong – Nguyễn Duy Nhiên
 30. Đức Phật và Phật Pháp – Osho; Vạn Sơn dịch
 31. Đừng coi thường Ô Nhiễm Tâm – Thiền Sư Ashin Tejaniya
 32. Đừng Đánh Mất Tình Yêu – Nguyễn Minh Tiến
 33. Đường vào Bồ Tát hạnh tập chú – Thích Tịnh Nghiêm dịch
 34. Đường Về Minh Triết (Thơ) – Lê Bá Bôn

G

 1. Gậy Kim Cương Hét – Hòa Thượng Tuyên Hóa
 2. Giấc Mơ Trường Sơn – Tuệ Sỹ
 3. Giáo Án Kinh Pháp Cú – Thích Sán Nhiên soạn
 4. Giáo Huấn Dakini – Liên Hoa Sanh; Erik Pema Kunsan dịch
 5. Giáo Khoa Phật Học – Hạnh Cơ, Phương Luân – Tập [1] [2] [3]
 6. Giáo Trình Phật Học – Chan Khoon San –  Lê Kim Kha biên dịch
 7. Giới Đàn Tăng – Hòa Thượng Thích Thiện Hòa
 8. Giới Đàn Tăng – Nghi thức thọ Ngũ giới – Hòa Thượng Thích Thiện Hòa
 9. Giới Tướng – Hòa Thượng Thích Nhất Chân
 10. Giọt Mồ Hôi Thanh Thản – Nguyên Minh
 11. Giữa Lòng Cuộc Đời – Quách Thoại
 12. Gõ cửa Thiền (Zen stories) – Nguyên Minh dịch
 13. Gọi Thầy Từ Chốn Ngàn Xa – Tulku Nyima Rinpoche; Tâm Bảo Đàn dịch

H

 1. Hám Sơn Đại Sư Tự Truyện – Thích Hằng Đạt dịch
 2. Hạnh Hiếu Trong Đạo Phật – Thích Nhật Quang
 3. Hạnh Phúc Giữa Đời Thường – Thích Nhật Từ
 4. Hạnh Phúc Khắp Quanh Ta – Nguyên Minh
 5. Hạnh phúc là điều có thật – Nguyễn Minh Tiến
 6. Hạnh Phúc Trong Tầm Tay – Thích Nhật Từ
 7. Hành trình đi tới giác ngộ – Thanh Liên dịch
 8. Hành Trình Về Phương Đông – Nguyên Phong
 9. Hát lên lời thương yêu – Nguyên Minh
 10. Hậu Xuất A Di Đà Kệ [Đại Chánh 0373] Thích Nữ Tuệ Quảng dịch
 11. Hãy Đến Để Thấy – Phật Giáo, Con Đường Đưa Đến Hạnh Phúc – Ni sư Aya Khema
 12. Hiểu Thương và Tùy Hỷ – Thích Nhật Từ
 13. Hộ Niệm Là Một Pháp Tu – Cư sĩ Diệu Âm
 14. Hộ niệm: Hướng dẫn – Khai thị – Cư sĩ Diệu Âm
 15. Hộ niệm: Khế lý – Khế cơ – Cư sĩ Diệu Âm
 16. Hoa hạnh phúc – Nguyên Minh
 17. Hoa Nhẫn Nhục – Nguyên Minh
 18. Hoa Thiền – Thích Nhật Quang
 19. Hoa Vô Ưu, Tập [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10] – Hòa Thượng Thích Thanh Từ
 20. Hoàng tử bé – Saint Exupéry
 21. Học làm người
 22. Học Phật Hành Nghi – Thích Minh Thông
 23. Hương Thiền – Thích Nhật Quang
 24. Hướng Dẫn Hành Hương Về Xứ Phật – Nguyên tác: Chan Khoon San, Biên dịch: Lê Kim Kha
 25. Hương Hải Thiền Sư Ngữ Lục giảng giải – Hòa Thượng Thích Thanh Từ
 26. Hương Quê Cực Lạc – Hòa Thượng Thích Thiền Tâm dịch
 27. Huyền thoại Duy Ma Cật – Thích Tuệ Sỹ
 28. Huyền Trang – nhà chiêm bái và học giả – Nguyên tác: Thích Minh Châu, TN Trí Hải dịch

K

 1. Khí Công Tâm Pháp [1][2][3] – Thích Phụng Sơn
 2. Kho tàng các giáo huấn siêu việt – Liên Hoa dịch
 3. Khoa Học Thần Kinh và Đạo Phật – Trịnh Nguyên Phước
 4. Khóa Hư Lục giảng giải – Hòa Thượng Thích Thanh Từ
 5. Không Có Kẻ Thù – Thích Nhật Từ
 6. Không Nước Không Trăng – Osho
 7. Khuyên người niệm Phật – tập [1][2][3] – Cư sĩ Diệu Âm
 8. Khuyến phát bồ đề tâm văn – Thích Trí Quang dịch
 9. Kiến Tánh Thành Phật giảng giải – Hòa Thượng Thích Thanh Từ
 10. Kim Cang giảng giải – Hòa Thượng Thích Thanh Từ
 11. Kinh 42 Chương – Hòa Thượng Thích Tâm Châu dịch
 12. Kinh 42 Chương – Thích Vĩnh Hóa dịch {English}
 13. Kinh A Di Đà – Đoàn Trung Còn & Nguyễn Minh Tiến dịch
 14. Kinh A Di Đà – Thích Trí Tịnh dịch
 15. Kinh A Di Đà Cổ Âm Thanh Vương Đà La Ni [Đại Chánh 0370] – Thích Nữ Chơn Tịnh dịch
 16. Kinh A Hàm (Hán Tạng)
 17. Kinh A Hàm (Hán Tạng) 1.Tạp A Hàm, tập [1] [2] [3] – Việt dịch: Thích Đức Thắng, hiệu chú: Thích Tuệ Sỹ
 18. Kinh A Hàm (Hán Tạng) 2.Tăng Nhất A Hàm – Việt dịch: Thích Đức Thắng, hiệu chú: Thích Tuệ Sỹ
 19. Kinh A Hàm (Hán Tạng) 3.Trung A Hàm, tập [1] [2] [3] – Tuệ Sỹ dịch
 20. Kinh A Hàm (Hán Tạng) 4.Trường A Hàm – Thích Tuệ Sỹ dịch và chú
 21. Kinh Ánh Sáng Hoàng Kim [Việt ngữ] – HT Thích Trí Quang dịch [Anh ngữ] – Losang Dawa dịch
 22. Kinh Bách Dụ – Ngô Tằng Giao chuyển thơ
 23. Kinh Bát Chánh Đạo [Đại Chánh 0112] – Bùi Đức Huề dịch
 24. Kinh Bát Nhã Ba La Mật Đa Trực Chỉ Đề Cương – Hòa Thượng Thích Từ Thông
 25. Kinh Bất Tự Thủ Ý [Đại Chánh 0107] – Trần Văn Nghĩa dịch
 26. Kinh Bi Hoa – Nguyễn Minh Tiến dịch
 27. Kinh Bốn Mươi Hai Chương – Đoàn Trung Còn & Nguyễn Minh Tiến dịch
 28. Kinh Bốn Mươi Hai Chương – Thích Vĩnh Hóa dịch giảng
 29. Kinh Ca Diếp Phó Phật Bát Niết Bàn [Đại Chánh 0393] – TN Tuệ Quảng dịch
 30. Kinh Chánh Pháp Sanghata – Hồng Như dịch
 31. Kinh Chuyển Pháp Luân [Đại Chánh 0109] – Bùi Đức Huề dịch
 32. Kinh Công Đức Các Bổn Nguyện của Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai Lược Giảng – Hòa Thượng Tuyên Hóa
 33. Kinh Đắc Vô Cấu Nữ [Đại Chánh 0339] – Thích Trí Thiện dịch
 34. Kinh Đại A Di Đà Phật [Đại Chánh 0364] – Thích Nữ Liên Hương dịch
 35. Kinh Đại Bát Nê Hoàn [Mục lục],
 36.  Phẩm [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18] – Việt dịch: Thích Nguyên Hùng
 37. Kinh Đại Bát Nhã (600 quyển, 11 tập), Tập [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11] – Hán dịch: Huyền Trang, Việt dịch: Hòa Thượng Thích Trí Nghiêm, Giảo chính: Hòa Thượng Thích Quảng Độ
 38. Kinh Đại Bát Niết Bàn [Đại Chánh 0374] – Nguyên Tánh & Nguyên Hiển dịch
 39. Kinh Đại Bát Niết Bàn [Đại Chánh 0375] – TN Tuệ Quảng dịch
 40. Kinh Đại Bát Niết Bàn [Đại Chánh 0377] – TN Huệ Dung dịch
 41. Kinh Đại Bát Niết Bàn tập [1][2][3][4][5][6][7][Thuật Ngữ][Tổng Quan] – Đoàn Trung Còn & Nguyễn Minh Tiến dịch
 42. Kinh Đại Bi – Hòa Thượng Thích Như Điển dịch
 43. Kinh Đại Lạc Kim Cang Bất Không Chân Thật Tam Ma Da [Đại Chánh 0243] – Chùa Châu Lâm dịch
 44. Kinh Đại Phương Quảng Nhập Như Lai Trí Đức Bất Tư Nghị [Đại Chánh 0304] – Nguyên Hồng dịch
 45. Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Phần Tu Từ [Đại Chánh 0306] – Nguyên hồng dịch
 46. Kinh Đại Phương Quảng Phổ Hiền Sở Thuyết [Đại Chánh 0298] – Bùi Đức Huề dịch
 47. Kinh Đại Phương Quảng Tam Giới [Đại Chánh 0311] – Thích Nữ Huệ Dung dịch
 48. Kinh Đại Phương Quảng Tổng Trì Bảo Quang Minh – Hòa Thượng Thích Như Điển dịch
 49. Kinh Đại Tập Hội Chánh Pháp – Nguyên Hiển
 50. Kinh Đại Thừa Hiển Thức [Đại Chánh 0347] – Thích Đạo Không dịch
 51. Kinh Đại thừa nhập lăng già – Thích Nữ Trí Hải dịch
 52. Kinh Đại Thừa Vô Lượng Nghĩa – Đoàn Trung Còn & Nguyễn Minh Tiến dịch
 53. Kinh Di Giáo – Đoàn Trung Còn và Nguyễn Minh Tiến dịch
 54. Kinh Di Giáo – Thích Vĩnh Hóa dịch giảng
 55. Kinh Di Giáo [Đại Chánh 0389] – Bùi Đức Huề dịch
 56. Kinh Di Lặc Bồ Tát Sở Vấn Bổn Nguyện [ Đại Chánh 0349] – Thích Nữ Huệ Dung dịch
 57. Kinh Địa Tạng bổn nguyện – Thích Tịnh Trí dịch
 58. Kinh Dịch diễn giảng – Kiều Xuân Dũng
 59. Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Huyền Tán – Hòa Thượng Thích Chân Thường dịch
 60. Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Tam Muội Bí Mật Tam Ma Gia – Huyền Thanh dịch
 61. Kinh Độ Nhất Thiết Chư Phật Cảnh Giới Trí Nghiêm [Đại Chánh 0358] – Thích Nữ Huệ Dung dịch
 62. Kinh Dược Sư – Âm Hán Việt
 63. Kinh Dược Sư – Đoàn Trung Còn & Nguyễn Minh Tiến dịch
 64. Kinh Dược Sư – Hòa Thượng Tuyên Hóa giảng
 65. Kinh Dược Sư – Thích Vĩnh Hóa dịch giảng
 66. Kinh Duy Ma Cật – Đoàn Trung Còn, Nguyễn Minh Tiến dịch
 67. Kinh Duy Ma Cật giảng giải – Hòa Thượng Thích Thanh Từ
 68. Kinh Duy Ma Cật Trực Chỉ Để Cương – Hòa Thượng Thích Từ Thông
 69. Kinh Giới Hương [Đại Chánh 0117] – Trần Văn Nghĩa dịch
 70. Kinh Hiền Ngu – Thích Trung Quán dịch
 71. Kinh Hoa Nghiêm – Thích Trí Tịnh dịch
 72. Kinh Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật – Hòa Thượng Thích Từ Thông dịch
 73. Kinh Kim Cang Bát nhã ba la mật đa – Đoàn Trung Còn, Nguyễn Minh Tiến dịch
 74. Kinh Kim Cang Đảnh Du Già Lý Thú Bát Nhã [Đại Chánh 0241] – Chùa Châu Lâm dịch
 75. Kinh Kim Cang Giảng Giải – Hòa thượng Thích Thanh Từ
 76. Kinh Kim Cương – Osho
 77. Kinh Kim Cương Bát Nhã Ba La Mật – Thích Trí Quang dịch
 78. Kinh Kim Cương Bát Nhã Giảng Nghĩa – Nguyên tác: Lục Tổ Huệ Năng; Nguyên Hiển dịch
 79. Kinh Kim Quang Minh – Trí Quang dịch
 80. Kinh Lăng Già Tâm Ấn – Hòa Thượng Thích Thanh Từ dịch
 81. Kinh Lời Dạy Cuối Cùng [Kinh Di Giáo] – Đoàn Trung Còn & Nguyễn Minh Tiến dịch
 82. Kinh Lời Vàng – Hòa Thượng Thích Trí Nghiêm dịch
 83. Kinh Mã Hữu Bát Thái Thí Nhân [Đại Tạng 0115] – Trần Văn Nghĩa dịch
 84. Kinh Mã Hữu Tam Tướng [Đại Chánh 0114] – Trần Văn Nghĩa dịch
 85. Kinh Na Tiên Tỳ Kheo – Cao Hữu Đính dịch
 86. Kinh Nghiệm Mật Tông – Osho
 87. Kinh Nghiệm Thiền Quán – Nguyễn Duy Nhiên dịch
 88. Kinh Ngũ Bách Danh Quán Thế Âm – Quảng Minh dịch
 89. Kinh Ngũ Uẩn Thí Dụ [Đại Chánh 0105] – Trần Văn Nghĩa dịch
 90. Kinh Nguyệt Minh Bồ Tát [Đại Chánh 0169] – Trần Văn Nghĩa dịch
 91. Kinh Nguyệt Quang Bồ Tát [Đại Chánh 0166] – Bùi Đức Huề dịch
 92. Kinh Nhân Quả Ba Đời
 93. Kinh Nhập Pháp Giới Thể Tánh [Đại Tạng 0355] – Thích Nữ Huệ Dung dịch
 94. Kinh Nhật Tụng – Tạng Thư Phật Học ấn hành
 95. Kinh Như Lai Trang Nghiêm Trí Tuệ Quang Minh Nhập Nhất Thiết Phật Cảnh Giới [Đại Chánh 0357] – TN Diệu Thuần dịch
 96. Kinh Như Lai Viên Giác Trực Chỉ Đề Cương – Hòa Thượng Thích Từ Thông
 97. Kinh niệm Phật ba la mật – Thích Thiền Tâm dịch
 98. Kinh Pali – Nam truyền (Nikaya)
 99. Kinh Pali – Nam truyền (Nikaya) ■Phật Sử Và Hạnh Tạng (Tạng Kinh Tiểu Bộ) – Indacanda, Brahmapalita dịch
 100. 1.Kinh Tăng Chi Bộ – Hòa Thượng Thích Minh Châu dịch
 101. 2.Kinh Trung Bộ – Hòa Thượng Thích Minh Châu dịch
 102. 3.Kinh Trường Bộ – Hòa Thượng Thích Minh Châu dịch
 103. 4.Kinh Tiểu Bộ, tập [1] [2] [3] [4] [5] [6] – Hòa Thượng Thích Minh Châu, Trần Phương Lan dịch
 104. 5.Kinh Tương Ưng Bộ – Hòa Thượng Thích Minh Châu dịch
 105. Kinh Phạm Võng – Hòa Thượng Thích Trí Tịnh dịch
 106. Kinh Phạm Võng Bồ Tát Giới Giảng Ký [1][2] – Sa môn Thích Trí Minh dịch Việt
 107. Kinh Phạm Võng Bồ Tát Lược Sớ [1][2][3][4][5][6][7][8][9]- Thích Nữ Trí Hải
 108. Kinh Pháp Bảo Đàn – Đoàn Trung Còn, Nguyễn Minh Tiến dịch
 109. Kinh Pháp Cú – Tâm Minh Ngô Tằng Giao dịch thơ
 110. Kinh Pháp Cú song ngữ chú giải, tập [1] [2] [3] – Thích Phước Thái
 111. Kinh Pháp Hoa giảng giải – Hòa Thượng Thích Thanh Từ
 112. Kinh Pháp Hoa giảng giải – Lê Sỹ Minh Tùng
 113. Kinh Pháp Hoa Giảng Luận, tập [1] [2] – Hòa Thượng Thích Thông Bửu
 114. Kinh Pháp Hoa Huyền Tán – Đại sư Khuy Cơ, Hòa Thượng Thích Chân Thường dịch
 115. Kinh Pháp Hoa Tam Muội [Đại Chánh 0269] – Nguyễn Hiển dịch
 116. Kinh Pháp Hoa Thâm Nghĩa Đề Cương – Hòa Thượng Thích Từ Thông giảng
 117. Kinh Pháp Kính [Đại Chánh 0322] – Thích Đạo Không dịch
 118. Kinh Phát Giác Tịnh Tâm [Đại Chánh 0327] – Thích Ngộ Tùng dịch
 119. Kinh Phật Hoa Nghiêm Nhập Như Lai Đức Trí Bất Tu Nghị Cảnh Giới [Đại Chánh 0303] – Nguyên Hông dịch
 120. Kinh Phật Thuyết A Di Đà [Đại Chánh 0366] – TN Chơn Tịnh dịch
 121. Kinh Phật Thuyết A Di Đà Tam Da Tam Phật Tát Lâu Phật Đàn Quá Độ Nhân Đạo [Đại Chánh 0362] – Thích Tuệ Quảng dịch
 122. Kinh Phật Thuyết A Xà Thế Vương Nữ A Thuật Đại Bồ Tát [Đại Chánh 0337] – TN Chơn Tịnh dịch
 123. Kinh Phật Thuyết Bảo Tích Tam Muội Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát Vấn Pháp Thân [ Đại Chánh 0356] – TN Diệu Thuần dịch
 124. Kinh Phật Thuyết Biến Chiếu Bát Nhã Ba La Mật [Đại Chánh 0242] – Chùa Châu Lâm dịch
 125. Kinh Phật Thuyết Bồ Tát Tu Hành [Đại Chánh 0330] – TN Huyền Chi dịch
 126. Kinh Phật Thuyết Bồ Tát Tuệ Thượng Bồ Tát Vấn Đại Thiện Quyền [Đại Chánh 0345] – TN Liên Hương dịch
 127. Kinh Phật Thuyết Đại Bát Nê Hoàn [Đại Chánh 0376] – TN Liên Hương dịch
 128. Kinh Phật Thuyết Đại Ca Diếp vấn Đại Bảo Tích Chánh Pháp [Đại Chánh 0352] – Thích Quang Chánh dịch
 129. Kinh Phật Thuyết Đại Phương Quảng Bồ Tát Thập Địa [Đại Chánh 0308] – Nguyên Hồng dịch
 130. Kinh Phật Thuyết Đại Phương Quảng Thiện Xảo Phương Tiện Kinh [Đại Chánh 0346] – TN Hương Trí dịch
 131. Kinh Phật Thuyết Đại Thừa Nhập Chư Phật Cảnh Giới Trí Quang Minh Trang Nghiêm [Đại Chánh 0359] – Thích Trí Thiện dịch
 132. Kinh Phật Thuyết Đại Thừa Nhật Tử Vương Sở Vấn [Đại Chánh 0333] – TN Chơn Tịnh dịch
 133. Kinh Phật Thuyết Đại Thừa Phương Đẳng Yếu Tuệ Kinh [Đại Chánh 0348] – TN Diệu Thuần dịch
 134. Kinh Phật Thuyết Đại Thừa Thập Pháp [Đại Chánh 0314] – Bùi Đức Huề dịch
 135. Kinh Phật Thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm [Đại Chánh 0363] – TN Hương Trí dịch
 136. Kinh Phật Thuyết Di Nhật Ma Ni Bảo Kinh [Đại Chánh 0350] – Thích Ngộ Tùng dịch
 137. Kinh Phật Thuyết Hộ Quốc Tôn Giả Sở Vấn Đại Thừa [Đại Chánh 0321] – TN Hương Trí dịch
 138. Kinh Phật Thuyết Huyễn Sỹ Nhân Hiền [Đại Chánh 0324] – TN Liên Hương dịch
 139. Kinh Phật Thuyết Khai Giác Tự Tánh Ba La Mật Đa [Đại Chánh 0260] – Thanh Hương dịch
 140. Kinh Phật Thuyết Liễu Nghĩa Bát Nhã Ba La Mật Đa [Đại Chánh 0247] – Minh Tấn dịch
 141. Kinh Phật Thuyết Ly Cấu Thi Nữ [Đại Chánh 0338] – TN Hương Trí dịch
 142. Kinh Phật Thuyết Ma Ha Diển Bảo Nghiêm [Đại Chánh 0351] – TN Hương Trí dịch
 143. Kinh Phật Thuyết Ngũ Thập Tụng Thánh Bát Nhã Ba La Mật [Đại Chánh 0248] – Minh Tấn dịch
 144. Kinh Phật Thuyết Như Huyễn [Đại Chánh 0342] – TN Huyền Chi dịch
 145. Kinh Phật Thuyết Như Huyễn Tam Ma Địa Vô Lượng Ấn Pháp Môn [Đại Chánh 0372] – TN Chơn Tịnh
 146. Kinh Phật Thuyết Pháp Diệt Tận [Đại Chánh 0396] – Nguyên Tánh & Nguyên Hiển
 147. Kinh Phật Thuyết Phật Mẫu Bảo Đức Tạng Bát Nhã Ba La Mật [Đại Chánh 0229] – Vân Pháp dịch
 148. Kinh Phật Thuyết Phật Mẫu Xuất Sanh Tam Pháp Tạng Bát Nhã Ba La Mật Đa [Đại Chánh 228] – Thích Từ Chiếu dịch
 149. Kinh Phật Thuyết Phổ Môn Phẩm [Đại Chánh 0315b] – Bùi Đức Huề dịch
 150. Kinh Phật Thuyết Phương Đẳng Bát Nê Hoàn [Đại Chánh 0378] – Nguyên Tánh & Nguyên Hiển dịch
 151. Kinh Phật Thuyết Quán Vô Lượng Thọ Phật [Đại Chánh 0365] – Thích Quang Chánh dịch
 152. Kinh Phật Thuyết Quyết Định Tỳ Ni [Đại Chánh 0325] – TN Diệu Thuần dịch
 153. Kinh Phật Thuyết Tam Thập Ngũ Phật Danh Lễ Sám Văn [Đại Chánh 0326] – Thích Phước Nghiêm dịch
 154. Kinh Phật Thuyết Thái Tử Hòa Hưu [Đại Chánh 0344] – Nguyên Tánh & Nguyên Hiển dịch
 155. Kinh Phật Thuyết Thái Tử Loát Hộ [Đại Chánh 0343] – Thích Ngộ Tùng dịch
 156. Kinh Phật Thuyết Trang Nghiêm Bồ Đề Tâm [Đại Chánh 0307] – Nguyên Hồng dịch
 157. Kinh Phật Thuyết Tu Lại [Đại Chánh 0328] – TN Tuệ Quảng dịch
 158. Kinh Phật Thuyết Tu Lại [Đại Chánh 0329] – TN Huệ Dung dịch
 159. Kinh Phật Thuyết Tu Ma Đề Bồ Tát [Đại Chánh 0334] – TN Chơn Tịnh dịch
 160. Kinh Phật Thuyết Tu Ma Đề Bồ Tát [Đại Chánh 0335] – TN Chơn Tịnh dịch
 161. Kinh Phật Thuyết Ưu Điền Vương [Đại Chánh 0332] – TN Chơn Tịnh dịch
 162. Kinh Phật Thuyết Vô Lượng Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác [Đại Chánh 0361] – TN Huệ Dung dịch
 163. Kinh Phật Thuyết Vô Lượng Thọ [Đại Chánh 0360] – TN Tuệ Quảng dịch
 164. Kinh Phật Thuyết Vô Úy Thọ Sở Vấn Đại Thừa [Đại Chánh 0331] – TN Diệu Thuần dịch
 165. Kinh Phổ Môn – Đoàn Trung Còn & Nguyễn Minh Tiến dịch
 166. Kinh Quán Thế Âm Bồ Tát Thọ Ký [Đại Chánh 0371] – TN Chơn Tịnh dịch
 167. Kinh Quán Vô Lượng Thọ – Thích Thiền Tâm dịch
 168. Kinh Quán Vô Lượng Thọ [Đại Chánh 0365] – Bùi Đức Huề dịch
 169. Kinh Tam Chuyển Pháp Luân [Đại Chánh 0110] – Bùi Đức Huệ dịch
 170. Kinh Tập Nhất Thiết Phúc Đức Tam Muội [Đại Chánh 0382] – Bùi Đức Huề dịch
 171. Kinh Tạp Thí Dụ [Đại Chánh 0204] – Trần Văn Nghĩa dịch
 172. Kinh Thái Tử Mộ Phách [Đại Chánh 0167] – Trần Văn Nghĩa dịch
 173. Kinh Thái Tử Tu Đại Nã [Đại Chánh 0171] – Trần Văn Nghĩa dịch
 174. Kinh Thắng Man – Hòa Thượng Thích Thanh Từ dịch
 175. Kinh Thắng Man Sư Tử Hống Nhất Thừa Đại Phương Tiện Phương Quảng [Đại Chánh 0353] – TN Tuệ Quảng
 176. Kinh Thánh Thiện Trụ Ý Thiên Tử Sở Vấn [Đại Chánh 0341] – TN Tuệ Quảng dịch
 177. Kinh Thập Thiện Giảng Giải – Hòa Thượng Thích Thanh Từ
 178. Kinh Thập Trụ [Đại Chánh 0286] – Bùi Đức Huề dịch
 179. Kinh Thật Tướng Bát Nhã Ba La Mật [Đại Chánh 0240] – Từ Niệm
 180. Kinh Thủ Lăng Nghiêm – Thích Từ Thông
 181. Kinh Thủy Mạt Sở Phiêu [Đại Chánh 0106] – Trần Văn Nghĩa dịch
 182. Kinh Tiểu Phẩm Bát Nhã Ba La Mật [Đại Chánh 0227] – Chùa Châu Lâm dịch
 183. Kinh Tín Lực Nhập Ấn Pháp Môn [Đại Chánh 0305] – Nguyên Hồng dịch
 184. Kinh Trường Bộ – Digha Kikaya – Hòa Thượng Thích Minh Châu dịch
 185. Kinh Tu Ma Đề [Đại Chánh 0336] – TN Chơn Tịnh dịch
 186. Kinh Tượng Pháp Quyết Nghi [Đại Chánh 2870] – Thích Chúc Hiền dịch
 187. Kinh Tương Ứng Tương Khả [Đại Chánh 0111] – Trần Văn Nghĩa dịch
 188. Kinh Tỳ kheo Na Tiên – Đoàn Trung Còn, Nguyễn Minh Tiến dịch
 189. Kinh Tỳ Sa Da Vấn [Đại Chánh 0354] – TN Huệ Dung dịch
 190. Kinh Úc Ca La Việt Vần Bồ Tát Hạnh [Đại Chánh 0323] – TN Hạnh Giải
 191. Kinh Ưu Bà Tắc Giới – Thích Tịnh Nghiêm dịch Hán Việt
 192. Kinh Văn Thù Sư Lợi Sở Thuyết Bất Tư Nghì Phật Cảnh Giới [Đại Chánh 0340] – Thích Quang Chánh dịch
 193. Kinh Văn Thù Sư Lợi Sở Thuyết Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật [Đại Chánh 0232] – Minh Tấn dịch
 194. Kinh Viên Giác giảng giải – Hòa Thượng Thích Thanh Từ
 195. Kinh Viên Giác Lược Thích – Hòa Thượng Thích Trung Quán dịch
 196. Kinh Vô Lượng Thọ – Tâm Tịnh dịch
 197. Kinh Xưng Tán Tịnh Độ Phật Nhiếp Thọ [Đại Chánh 0367] – TN Chơn Tịnh
 198. Kỷ Luật Của Siêu Việt – Osho
 199. Ký Sự Phái Đoàn Phật Giáo Đi Ấn Độ – Tích Lan – TT Tố Liên
 200. Kỷ Yếu Đại Hội Khoáng Đại Kỳ IV – Úc Châu 2011

L

 1. Làm Chủ Vận Mạng – Đạo Quang dịch
 2. Làm thế nào để trở thành một người tốt – Hòa Thượng Thích Như Điển
 3. Lamrim Đại Luận Toát Yếu – Đức Đalai Lama thuyết giảng – Hồng Như chuyển Việt ngữ
 4. Lịch sử Thiền Tông Trung Quốc – Nguyễn Nam Trân dịch
 5. Liên Hoa Sanh – Trần Tuấn Mẫn
 6. Liên Trì Cảnh Sách – Thích Quảng Ánh dịch
 7. Lời Cảnh Giác Và Khích Lệ Của Thiền Sư Quy Sơn
 8. Lời cầu nguyện Đức Kim Cương Trì – Chamgon Kenting Tai Situpa, Nguyên Toàn dịch
 9. Lời kinh xưa buổi sáng này – Nguyễn Duy Nhiên
 10. Lời Vàng Của Thầy Tôi – Patrul Rinpoche, Nhóm Longchenpa dịch
 11. Lối về sen nở – Thích Phước Sơn
 12. Lửa Trong Cái Trí – J. Krishnamurti; Ông Không dịch
 13. Luận Bảo Vương Tam Muội Niệm Phật Trực Chỉ – Minh Chánh dịch
 14. Luận Đại Trượng Phu – Hòa Thượng Thích Trí Quang dịch
 15. Luận Phật Thừa Tông Yếu – Hòa Thượng Thích Nhật Quang
 16. Luận Tòa Thiền – Thích Nhật Quang
 17. Luận Tối Thượng Thừa – Hòa Thượng Thích Thanh Từ dịch
 18. Luận Về Con Đường Giải Thoát – Hòa Thượng Thích Như Điển dịch
 19. Luật Đại Phẩm [1][2] – Tỳ kheo Indacanda
 20. Luật học Tinh yếu – Thích Phước Sơn
 21. Luật Tập Yếu [1][2] – Tỳ kheo Indacanda
 22. Luật Tiểu Phẩm [1][2] – Tỳ kheo Indacanda
 23. Luật Trùng Trị Tỳ Ni – [Phần Đầu] [Tiểu Sử] –
 24. Tập 1, Quyển [1][2][3][4][5][6][7][8][9]
 25. Tập 2, Quyển [10][11][12][13][14][15][16][17][18][19] – Thích Đổng Minh dịch
 26. Luật Tứ Phần [1][2][3][4][5][6] – Thích Đổng Minh, Thích Đức Thắng
 27. Lục Diệu Môn và Ý Nghĩa Thiền Chỉ Quán – Thích Đức Trí
 28. Lục Tổ Đại Sư – Nguyễn Minh Tiến
 29. Lược giải Kinh Dịch – Dương Đình Khuê
 30. Lược Giải Kinh Pháp Hoa – Hòa Thượng Thích Trí Quảng
 31. Lược sử Phật giáo – Nguyễn Minh Tiến dịch
 32. Lược Sử Thời Gian – Stephen Hawking, dịch: Cao Chi, Phạm Văn Thiều

M

 1. Mật Tạng Phật Giáo Việt Nam tập [1] – Thích Viên Đức, Thích Quảng Trí, Huyền Thanh, Như Pháp Quân
 2. Mật Tông Kim Cương Thừa Chú Giải – Thích Linh Quang
 3. Milarepa Con Người Siêu Việt – Rechung; Đỗ Đình Đồng dịch
 4. Mông Sơn Thí Thực giảng yếu – Thích Phước Thái
 5. Mông Sơn Thí Thực Khoa Nghi – Hòa Thượng Bích Liên
 6. Một Diễn Dịch Mới Về Ba Bộ Kinh Pháp Hoa – Tác giả: Nikkyo Niwano; Việt dịch: Trần Tuấn Mẫn
 7. Một số phiên âm Hán Việt – Mạnh Hiếu
 8. Một Tia Sấm Chớp Sáng Trong Đêm Tối – Dalai Lama giảng giải; Đoàn Phụng Mệnh dịch
 9. Một trăm câu hỏi Phật pháp – Thích Phước Thái
 10. Một Trăm Lẻ Một Câu Chuyện Thiền – Trần Trúc Lâm dịch
 11. Một Trăm Lẻ Một truyện thiền – Tâm Minh Ngô Tằng Giao chuyển ngữ
 12. Mười Điều Biện Ma – Thiền Sư Siêu Minh – Thich Nhật Quang Dịch chú giảng
 13. Mục Lục Đại Chánh Tân Tu Đại Tạng Kinh – Nguyễn Minh Tiến biên soạn
 14. Mười bài chứng đạo ca vĩ đại nhất của Milarepa và Bài ca sáu điểm tinh yếu – Tâm Bảo Đàn chuyển Việt ngữ
 15. Mười bốn điều Phật dạy – Thích Nhật Từ

N

 1. Nắng mới bên thềm xuân – Nguyên Minh
 2. Nếp Sống Tỉnh Thức Của Đức Đạt Lai Lạt Ma, tập [1] [2] – Thích Nữ Giới Hương
 3. Nếp Thiền – Thích Nhật Quang
 4. Nghệ Thuật Thư Pháp Thiền Nhật Bản – Minh Châu dịch
 5. Nghệ thuật xướng ngôn – Học Viện PGVN
 6. Nghi Thức Cầu An – Kinh Dược Sư – Thích Nhật Từ biên dịch
 7. Nghi Thức Cầu An – Kinh Phổ Môn – Thích Nhật Từ biên dịch
 8. Nghi Thức Công Phu Chiều – Thích Nhật Từ soạn
 9. Nghi Thức Công Phu Khuya – Thích Nhật Từ soạn
 10. Nghi Thức Cúng Ngọ – Thích Nhật Từ soạn
 11. Nghi Thức Lễ Thành Hôn – Thích Nhật Từ soạn
 12. Nghi Thức Tụng Giới Bồ Tát – Thích Trí Tịnh dịch
 13. Nghi Thức Tụng Niệm Hằng Ngày – Sa Môn Thích Thiện Thanh
 14. Nghi Truyền Giới Bồ Tát Tại Gia – Thích Đổng Minh soạn
 15. Ngục Trung Mị Ngữ – (Bản viết tay) Tuệ Sỹ
 16. Người Chết Đi Về Đâu – Nguyên Châu dịch
 17. Nguồn An Lạc – Hòa Thượng Thích Thanh T
 18. Nguồn Gốc Loài Người – Toàn Không Đỗ Đăng Tiến
 19. Nguồn mạch tinh khôi – Hòa Thượng Thích Bảo Lạc
 20. Nguồn Thiền giảng giải – Hòa Thượng Thích Thanh Từ dịch
 21. Nguyễn Trãi Toàn Tập – Viện Sử Học
 22. Nhạc Cổ Trong Rặng Thông – Osho
 23. Nhận biết, Chìa Khóa Sống Trong Cân Bằng – Osho
 24. Nhân Quả Báo Ứng – Quảng Tráng dịch
 25. Nhân Quả Báo Ứng Hiện Đời – Đạo Quang dịch
 26. Nhân quả đồng thời – Hồng Dương Nguyễn Văn Hai
 27. Nhập Hạnh Bồ Tát – Tịch Thiên Tôn Giả; Nguyên Hiển dịch
 28. Nhật Ký Dharamsala – Không Quán
 29. Nhặt Lá Bồ Đề, tập [1][2][3] – Thích Phước Hảo
 30. Nhật Liên Tông Nhật Bản – Watanabe Hooyoo Ootani Gyokoo; Thích Như Điển dịch
 31. Nhất Mộng Mạn Ngôn – Kiến Nguyệt Lão Nhơn tự thuật; Thích Pháp Chánh dịch
 32. Những bản văn căn bản của Phật Giáo Tịnh Độ (A Di Đà) Nhật Bản – Hòa Thượng Thích Như Điển dịch
 33. Những Bí Ẩn Cuộc Đời – Nguyễn Hữu Kiệt dịch
 34. Những Câu Chuyện Nhân Quả – Đạo Quang
 35. Những điệp khúc cho dương cầm – Tuệ Sỹ
 36. Những Điều Phật Đã Dạy – H.T Tiến Sĩ Walpola Rahula; Lê Kim Kha dịch
 37. Những nét văn hóa đạo Phật – Thích Phụng Sơn
 38. Những đóa hoa Vô Ưu, tập [1] [2] [3] – Thiện Phúc
 39. Những Giai Thoại Huyền Bí – Nguyễn Hữu Kiệt dịch
 40. Những Tâm Tình Cô Đơn – Nguyên Minh
 41. Những Truyện Tích Triết Lý – Đoàn Trung Còn
 42. Niệm Phật Chuyển Hóa Tế Bào Ung Thư – Pháp sư Đạo Chứng giảng; Thích Minh Quang dịch
 43. Niệm Phật Đạt Bất Niệm Tự Niệm Bảo Đảm Vãng Sanh – Thích Minh Tuệ
 44. Niệm Phật Thành Phật – Thượng Tọa. Thích Phước Nhơn
 45. Niết bàn – Tâm Minh Ngô Tằng Giao chuyển ngữ
 46. Nikaya Với Khoa Học Và Thế Giới Siêu Hình – Tỳ Kheo Pani Giới Pháp
 47. Nơi Ấy Cũng Là Đây – Nguyễn Duy Nhiên dịch

O

 1. Ốc Đảo Tự Thân – Ayya Khema, Lý Thu Linh dịch

P

 1. Pali Căn Bản – Thích Giác Hạnh chuyển dịch
 2. Phạm võng Bồ tát giới – Thích Trí Quang dịch
 3. Phạm võng Bồ tát giới bổn – Thích Trí Quang dịch
 4. Phân Tích Đạo [1][2] – Tỳ kheo Indacanda
 5. Phân Tích Giới Tỳ Kheo [1][2] – Tỳ kheo Indacanda
 6. Phân Tích Giới Tỳ Kheo Ni – Tỳ kheo Indacanda
 7. Pháp Bảo của sự giải thoát – Nguyên tác: Jé Gampopa – Việt dịch: Thanh Liên
 8. Pháp Bảo Đàn giảng giải – Hòa Thượng Thích Thanh Từ
 9. Pháp Hoa Đề Cương – Hòa Thượng Thích Thanh Từ
 10. Pháp Kệ Hô Chung – Thích Nhật Từ biên soạn
 11. Pháp Ngữ của Thiền sư Hư Vân – Thích Hằng Đạt dịch
 12. Pháp Thể Nhập Chân Trí – Phổ Nguyệt
 13. Pháp tu sơ khởi – Lama Zopa Rinpoche, Hồng Như & Thanh Liên dịch
 14. Pháp tu Tây Tạng – Hồng Như dịch
 15. Phát Bồ Đề Tâm Kinh Luận – Hòa Thượng Thích Như Điển dịch
 16. Phát Bồ Đề Tâm Luận – Quảng Minh dịch
 17. Phật Giáo Căn Bản – Toàn Không Đỗ Đăng Tiến
 18. Phật Giáo Dân Gian Của Pháp Môn Tịnh Độ – Pháp sư Tịnh Không; Minh Chánh dịch
 19. Phật Giáo nhập môn – Fabrice Midal – Hoang Phong chuyển ngữ
 20. Phật Giáo Và Cuộc Sống – Hòa Thượng Ấn Thuận – Thích Hạnh Bình Việt dịch
 21. Phật Giáo vấn đáp – Thích Trí Chơn dịch
 22. Phật Học cấp I (Buddhist Studies – Stage 1) – Nguyên tác : Jing Yin Ken Hudson – Người dịch: Hoàng Phước Đại
 23. Phật Học Tinh Yếu – Hòa Thượng Thích Thiền Tâm – Tập [1][2][3]
 24. Phật lý căn bản – Thích Đức Thắng
 25. Phật Nói Đại Thừa Cây Lúa – Hòa Thượng Thích Thanh Từ dịch
 26. Phật Nói Kinh Bồ Tát Hành Phương Tiện Cảnh Giới Thần Thông Biến Hóa – Hòa Thượng Thích Như Điển dịch
 27. Phật Nói Kinh Phạm Võng Bồ Tát Tâm Địa Phẩm Lược Sớ – Thích Nữ Trí Hải dịch
 28. Phật Nói Luận A Tỳ Đàm Về Việc Thành Lập Thế Giới – Hòa Thượng Thích Như Điển dịch
 29. Phật Pháp Căn Bản – Quyển [1][2][3][4][5][6][7][8] – Thiện Phúc
 30. Phật pháp căn bản – Thích Đức Thắng
 31. Phật Pháp Căn Bản của người Phật tử – Toàn Không Đỗ Đăng Tiến
 32. Phật pháp cho trẻ em – Tác giả: Jing Yin và Ken Hudson – Biên soạn và chuyển ngữ: Tâm Minh Ngô Tằng Giao
 33. Phật Sử và Hành Trạng – Nhiều Tác Giả
 34. Phát tâm Bồ Đề – Đạt Lai Lạt Ma; Việt dịch: Phan Châu Pha – Tiểu Nhỏ
 35. Phát tâm Bồ Đề – Hồng Như dịch
 36. Phép bỏ dấu hỏi ngã trong tiếng Việt – Đinh Sĩ Trang
 37. Phóng sinh chuyện nhỏ khó làm – Nguyên Minh
 38. Phước Cái Chánh Hạnh Sở Tập Kinh – Hòa Thượng Thích Như Điển dịch
 39. Phương thức thực hành Hạnh Bồ-tát – Tịch Thiên (Santideva) – Chuyển tiếng Việt: Thích Giác Nguyên
 40. Phương trời cao rộng – Tạp chí số [12]; số [14]
 41. Phương Trời Thong Dong – Thích Nhật Từ

Q

 1. Quan Âm thị kính (Truyện Thơ) – Tâm Minh Ngô Tằng Giao
 2. Quẳng gánh lo đi mà vui sống, tập [1] [2] – Nguyễn Hiến Lê dịch
 3. Quay Đầu Là Bờ – Thích Nhật Từ
 4. Quốc Sư Hưng Thiền Đại Đăng và sơ kỳ Thiền Tông Nhật Bản – Thuần Bạch dịch
 5. Quy Nguyên Trực Chỉ – Đại sư Tông Bổn, Nguyễn Minh Tiến dịch
 6. Quy Sơn Ngữ Lục – Thích Đạo Tâm Dịch
 7. Quy sơn Cảnh sách – Nguyễn Minh Tiến dịch và chú
 8. Quyển sách cho nhân loại – Buddhadasa Bhikkhu – Hoang Phong dịch

R

 1. Ra khỏi bóng tối – Thích Nữ Diệu Nghiêm
 2. Rơi Tro Trên Thân Phật – Thiền sư Sùng Sơn

S

 1. Sắc tu Bách Trượng thanh quy, tập [Giới thiệu] [Lời nói đầu] [1][2][3][4][5][6][7][8][Phụ lục] – Thích Phước Sơn và Lý Việt Dũng Việt dịch
 2. Sách Về Cái Không – Osho
 3. San Sẻ Yêu Thương – Thái Hồng Minh
 4. Sáng Một Niềm Tin – Đức Nhuận
 5. Sáu phái triết học Ấn Độ – Thích Mãn Giác
 6. Sen nở chốn tử tù – Thích Nữ Giới Hương biên dịch
 7. Sơ đẳng Phật học giáo khoa thư – Thích Hành Trụ dịch
 8. Sơn Cư Bách Vịnh – Thiền Sư Tông Bổn, Thích Nhật Quang dịch
 9. Sống đẹp giữa dòng đời – Nguyên Minh
 10. Sống Thiền – Nguyên Minh
 11. Sống Thiền – Thích Nhật Quang
 12. Sống Và Chết – Hòa Thượng Thích Như Điển
 13. Sống với tâm từ – Nguyễn Duy Nhiên
 14. Sống vui sống khỏe – Thích Nhật Từ
 15. Sử liệu về đảo Lanka – Người Dịch: Tỳ khưu Indacanda
 16. Sử liệu về Xá Lợi Răng Phật – Người Dịch: Tỳ khưu Indacanda
 17. Sự quyến rũ của Đạo Phật Trong Thế Giới Mới – Thích Nữ Tịnh Quang biên soạn và tuyển dịch
 18. Sự tích Đức Phật Thích Ca – Minh Thiện, Diệu Xuân
 19. Sức mạnh lòng từ – Thích Nguyên Tạng dịch
 20. Suối nguồn tươi trẻ – Peter Kelder
 21. Suối Thiền – Thích Nhật Quang
 22. Suối Nguồn Yêu Thương – Tâm Chơn

T

 1. Tại Gia Bồ Tát Giới Kinh – Hòa Thượng Thích Tịnh Nghiêm dịch
 2. Tam Bảo văn chương – Đoàn Trung Còn
 3. Tám điều giác ngộ – Ứng dụng kinh Bát Đại Nhân Giác trong cuộc sống – Thích Nhật Từ
 4. Tâm hồn cao thượng – Hà Mai Anh dịch
 5. Tam Tạng Pháp Số – Thích Nhất Như; Lê Hồng Sơn dịch
 6. Tâm Thiền – Thích Nhật Quang
 7. Tam Tổ Trúc Lâm giảng giải – Hòa Thượng Thích Thanh Từ
 8. Tạng Ngữ Hiện Đại – Tập 1 – Losang Thonden, Việt dịch: Konchog Kunzang Tobgyal
 9. Tánh Không, Thuyết Tương Đối, Và Vật Lí Lượng Tử – Trần Uyên Thi dịch
 10. Tào Động Tông Nhật Bản – Hòa Thượng Thích Như Điển dịch
 11. Tây Phương Huyền Bí – Nguyễn Hữu Kiệt dịch
 12. Tây phương yếu quyết – Thích Thanh Hùng dịch
 13. Tham Đồ Hiển Quyết và Thi Tụng – Thiền Sư Đời Lý giảng giải – Hòa Thượng Thích Thanh Từ
 14. Tham Thiền Yếu Chỉ – Hòa Thượng Thích Thanh Từ dịch
 15. Thắng Hoan thi tập – Thắng Hoan
 16. Thắng Man giảng luận – Thích Tuệ Sỹ
 17. Thánh Đăng Lục giảng giải – Hòa Thượng Thích Thanh Từ
 18. Thành duy thức luận – Huyền Trang; Thích Tuệ Sỹ dịch và chú giải
 19. Thành ngữ phi logic – Thành Dương
 20. Thánh Nhân Ký Sự [1][2][3] – Nhiều Tác Giả
 21. Thập Mục Ngưu Đồ luận giải – Hòa Thượng Thích Thanh Từ
 22. Thắp ngọn đuốc hồng – Nguyên Minh
 23. Thập Nhị Môn Luận – Bồ Tát Long Thọ; Thích Nhất Chân dịch
 24. Thập Nhị Môn Luận – Hòa Thượng Thích Thanh Từ
 25. Thể Cánh Tri Nhận Chân Tâm – Phổ Nguyệt
 26. Thế Giới Cực Lạc – Phân Tích Ứng Dụng Kinh A Di Đà – Thích Nhật Từ
 27. Thế Giới Cực Lạc – Thích Nhật Từ
 28. Thế Giới Nhất Hoa – Thiền sư Sùng Sơn
 29. Thế Là Già! Thiền Quán Về Tuổi Già Với Chút Tự Trào Và Tự Hào – Susan Moon; Diệu Liên Lý Thu Linh dịch
 30. Theo Dấu Chân Xưa – Hòa Thượng Thích Như Điển
 31. Thích Bồ Đề Tâm Luận – Geshe Thupten Jinpa; Sonam Nyima Chân Giác dịch
 32. Thiền – Minh Thiền biên soạn
 33. Thiền – Tự do đầu tiên và cuối cùng – Osho
 34. Thiền Căn Bản – Việt dịch: Hòa Thượng Thích Thanh Từ
 35. Thiện căn, phước đức và nhân duyên – Cư sĩ Diệu Âm
 36. Thiền là gì – Thích Giác Nguyên
 37. Thiền là gì – Thích Thông Huệ
 38. Thiền Lâm Tế Nhật Bản – Hòa Thượng Thích Như Điển dịch
 39. Thiền Môn Khẩu Quyết – Hòa Thượng Thích Thanh Từ
 40. Thiền quán – Tiếng chuông vượt thời gian – Thiền sư U Ba Khin; Tỳ kheo Thiện Minh biên dịch
 41. Thiền Quan Sách Tấn – Hòa Thượng Thích Thanh Từ dịch
 42. Thiền Sư Bạch Ẩn Huệ Hạc – Thích Nữ Thuần Bạch và Ngọc Bảo
 43. Thiền Sư Ni – Hòa Thượng Thích Thanh Từ dịch
 44. Thiền Sư Trung Hoa [1][2][3] – Hòa Thượng Thích Thanh Từ dịch
 45. Thiền Sư Việt Nam – Thích Thanh Từ
 46. Thiền Tông Bản Hạnh giảng giải – Hòa Thượng Thích Thanh Từ
 47. Thiền Tông Việt Nam Cuối XX – Hòa Thượng Thích Thanh Từ
 48. Thiền Trong Đời Sống 1 – Thiện Phúc
 49. Thiền Trúc Lâm – Đinh Quang Mỹ
 50. Thiền Uyển Tập Anh – Lê Mạnh Thát
 51. Thiền Và Những Lợi Ích Thiết Thực – Hồng Quang
 52. Thiền và Pháp môn Vô niệm – Thích Nhuận Châu dịch
 53. Thiếu Thất Lục Môn – Nguyễn Minh Tiến dịch
 54. Thiếu Thất Lục Môn giảng giải – Hòa Thượng Thích Thanh Từ
 55. Thơ Hàn Mặc Tử
 56. Thơ Mây – Thích Nhât Quang
 57. Thơ văn và cảm tác của Thiền sư Thích Thanh Từ
 58. Thơ vịnh tranh chăn trâu đại thừa – Tâm Minh Ngô Tằng Giao
 59. Thơ vịnh Tranh Chăn Trâu Thiền Tông – Tâm Minh Ngô Tằng Giao dịch và chuyển thơ – Thơ Xuân Quỳnh
 60. Tích Truyện Pháp Cú – Hòa Thượng Thích Nhật Quang
 61. Tiếng sáo thép – Thiên Khi Như Huyễn bình; Đỗ Đình Đồng dịch
 62. Tiếp Kiến Với Đức Đạt Lai Lạc Ma – Hòa Thượng Thích Như Điển
 63. Tiểu Sử Chư Vị Cao Tăng – Tàn Mộng Tử biên soạn
 64. Tìm hiểu sáu phái triết học Ấn Độ – Thích Mãn Giác
 65. Tìm hiểu Trung luận, nhận thức luận & Không tánh Trung Quán luận – Hồng Dương Nguyễn Văn Hai
 66. Tìm hiểu về Vô biểu nghiệp qua Câu Xá Luận – Thích Nhuận Thịnh
 67. Tìm về cội nguồn Kinh Dịch – Lê Gia
 68. Tín tâm minh – Tăng Xán
 69. Tín Tâm Minh giảng giải – Hòa Thượng Thích Thanh Từ
 70. Tịnh Độ Đại Kinh Giải Diễn Nghĩa – Hòa Thượng Tịnh Không
 71. Tịnh Độ Thực Hành Vấn Đáp – Thích Minh Tuệ
 72. Tịnh Độ Tông Nhật Bản – Hòa Thượng Thích Như Điển dịch
 73. Tịnh Độ vấn đáp – Thích Giác Nhàn sưu tập
 74. Tịnh hóa hàng ngày – Lama Zopa Rinpoche – Việt dịch: Phúc Minh – nhóm Thuận Duyên
 75. Tinh hoa triết học Phật giáo – Nguyên tác: Junjiro Takakusu, Thích Tuệ Sỹ dịch
 76. Tỉnh Thức Trong Công Việc – Michael Carroll, Nhóm dịch giả: Diệu Liên, Diệu Ngộ, Giác Nghiêm
 77. Tinh túy Bát Nhã Tâm Kinh – Dalai Lama, Hồng Như dịch
 78. Tình Yêu, Tự Do, Một Mình – Osho
 79. Tọa Thiền Dụng Tâm Ký – Hòa Thượng Thích Thanh Từ
 80. Tổng quát về Giới luật – Thích Nhất Chân
 81. Tổng tập Văn học Phật giáo Việt Nam hải ngoại sưu khảo [1][2]- Nhiều tác giả
 82. Trên con đường Hoằng pháp của Phật Tổ Gotama – Trùng Quang Nguyễn Văn Hiểu
 83. Trên Con Đường Thiền Tông – Hòa Thượng Thích Thanh Từ
 84. Trí Quang tự truyện – Hòa Thượng Thích Trí Quang
 85. Trình tự tu Thiền – Hồng Như dịch
 86. Trọn Một Đời Tôi – Hòa Thượng Thích Thanh Từ
 87. Trong Động Tuyết Sơn – Nguyên tác: Tenzin Palmo, Thích nữ Minh Tâm dịch
 88. Trung Khoa Du Già Thí Thực Khoa Nghi – Quảng Minh dịch
 89. Trung Luận – Đỗ Đình Đồng dịch
 90. Trung Quán Luận – Thích Tịnh Nghiêm dịch
 91. Trường A Hàm – Thích Tuệ Sỹ dịch và chú
 92. Trưởng Thành, Trách Nhiệm Là Chính Mình – Osho
 93. Truyện Cổ Phật Giáo – Hòa Thượng Thích Minh Chiếu sưu tập
 94. Truyện Cổ Phật Giáo – Pháp Siêu
 95. Truyện Kiều – Nguyễn Du
 96. Truyện Kiều Thơ- Nguyễn Du
 97. Truyện Lục tổ Huệ Năng – Thích Pháp Chánh dịch
 98. Truyện Lục Vân Tiên – Nguyễn Đình Chiểu
 99. Truyện Phật Thích Ca – Đoàn Trung Còn
 100. Truyện thơ: Cuộc đời Đức Phật Thích Ca – Tâm Minh Ngô Tằng Giao
 101. Truyện thơ: Mục Liên Thanh Đề – Tâm Minh Ngô Tằng Giao
 102. Truyện thơ: Quan Âm Thị Kính – Tâm Minh Ngô Tằng Giao
 103. Truyện thơ: Tôn giả A Na Luật – Tâm Minh Ngô Tằng Giao
 104. Truyện thơ: Tôn giả Anan – Tâm Minh Ngô Tằng Giao
 105. Truyện thơ: Tôn giả Ca Chiên Diên – Tâm Minh Ngô Tằng Giao
 106. Truyện thơ: Tôn giả Đại Ca Diếp – Tâm Minh Ngô Tằng Giao
 107. Truyện thơ: Tôn giả La Hầu La – Tâm Minh Ngô Tằng Giao
 108. Truyện thơ: Tôn giả Mục Kiền Liên – Tâm Minh Ngô Tằng Giao
 109. Truyện thơ: Tôn giả Phú Lâu Na – Tâm Minh Ngô Tằng Giao
 110. Truyện thơ: Tôn giả Tu Bồ Đề – Tâm Minh Ngô Tằng Giao
 111. Truyện thơ: Tôn giả Ưu Ba Li – Tâm Minh Ngô Tằng Giao
 112. Truyện thơ: Tôn giả Xá Lợi Phất – Tâm Minh Ngô Tằng Giao
 113. Truyền Thuyết Về Bồ Tát Quán Thế Âm – Diệu Hạnh Giao Trinh sưu tầm
 114. Truyền Thuyết Vua Asoka – Nguyệt Thiên dịch
 115. Từ Bi Tam Muội Thủy Sám – Ngộ Đạt Quốc Sư; Thích Huyền Dung dịch
 116. Từ Bi, Việc Nở Hoa Tối Thượng Của Tình Yêu – Osho
 117. Từ điển bách khoa Phật giáo Việt Nam, tập [1] [2] – Lê Mạnh Thát chủ biên
 118. Từ Điển Phật Học Đối Chiếu Anh-Việt – Minh Thông
 119. Từ Điển Phật Học Đối Chiếu Việt-Anh – Minh Thông
 120. Tứ diệu đế – Đạt Lai Lạt Ma, Làng Đậu Võ Quang Nhân dịch
 121. Từ đó khai hoa – Nhiều tác giả
 122. Từ Dục Tới Siêu Tâm Thức – Osho
 123. Tủ Thuốc Cho Linh Hồn – Osho
 124. Tủ Thuốc Tới Thiền – Osho; Ngô Trung Việt dịch
 125. Tư Tưởng Tịnh Độ Tông – Hòa Thượng Thích Như Điển biên soạn
 126. Tư Tưởng Xã Hội Trong Kinh Điển Phật Giáo Nguyên Thủy – Thích Chơn Trí
 127. Tuệ Trung Thượng Sĩ Ngữ Lục giảng giải – Hòa Thượng Thích Thanh Từ
 128. Tuyển Tập Các Bài Sám Văn – Tỳ kheo Thích Đồng Bổn sưu tập
 129. Tuyển tập Rimé 1: Đường đi của Phật – Nhiều tác giả
 130. Tuyển Tập Thơ Bùi Giáng – Mọt Sách
 131. Tuyển Trạch Bổn Nguyện Niệm Phật Tập – Pháp Nhiên Thượng Nhân; Thích Tịnh Nghiêm dịch

V

 1. Văn minh nhà Phật – Đoàn Trung Còn
 2. Vạn Thiện Đồng Qui Tập – Thiền Sư Diên Thọ
 3. Vầng Sáng Từ Phương Đông – Thích Nhuận Châu dịch
 4. Vang Vọng Lời Phật Dạy – Tulku Urgyen Rinpoche, Tuệ Tạng dịch
 5. Vào Thiền – Nguyên Minh
 6. Về Mái Chùa Xưa – Nguyên Minh
 7. Vì Sao Tôi Khổ – Nguyên Minh
 8. Viên Châu Ngưỡng Sơn – Huệ Tịch Thiền Sư – Thích Đạo Tâm dịch
 9. Viên Ngọc Như Ý – Dilgo Khyentse Rinpoche – Liên Hoa dịch
 10. Viết Về Thiền Viện Trúc Lâm – Thích Tâm Hạnh
 11. Vô niệm (Pháp Bảo Đàn Kinh) – D.T. Suzuki – Thuần Bạch biên dịch
 12. Vọng Cố Nhân Lầu – Hòa Thượng Thích Như Điển
 13. Vòng luân hồi – Thích Nữ Giới Hương
 14. Vũ án một người tu – Hòa Thượng Thích Như Điển
 15. Vui Vẻ, Hạnh Phúc Tới Từ Bên Trong – Osho
 16. Vườn Nai – Chiếc nôi Phật giáo – Thích Nữ Giới Hương
 17. Vườn Thiền – Thích Nhật Quang
 18. Vương Quốc Của Những Người Khùng – Yến Chi dịch

X

 1. Xá Lợi Của Đức Phật – Thích Nữ Giới Hương
 2. Xây dựng hạnh phúc gia đình – Thích Thắng Hoan
 3. Xứ Phật Huyền Bí – Nguyễn Hữu Kiệt dịch
 4. Xuân Nhật – Thích Nhật Quang
 5. Xuân Trong Cửa Thiền – Hòa Thượng Thích Thanh Từ

Y

 1. Yết ma yếu chỉ – Thích Trí Thủ

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Chỉ những khách hàng đã đăng nhập và mua sản phẩm này mới có thể đưa ra đánh giá.