Thuật Bói Bài Khảo Cứu Thực Hành – Linh Việt

Thuật Bói Bài: Khảo Cứu – Thực Hành Tác giả: Linh Việt Nhà In Bùi Trọng Thúc – Đông Quý Mão 1963 288 Trang   Bói bài là thuật tiên đoán hậu vận bằng cách sử dụng bộ bài tây có 52 lá. Mỗi quân bài có một ý nghĩa quan trọng để lý giải […]