Cốt Lõi Cội Bồ Đề – Buddhadasa Bhikkhu

Tên sách: Cốt Lõi Cội Bồ Đề Tác giả: Buddhadasa Bhikkhu Vào những ngày cuối năm 1961 bước sang đầu năm 1962, một nhóm tu học Phật Pháp của nhân viên bệnh viện Siriraj ở Bangkok có mời một nhà sư Thái Lan là Buddhadasa Bhikkhu đến thuyết giảng trong ba ngày. Nội dung của […]