Sớ Điệp Công Văn – Thích Nguyên Tâm (Trọn 3 Tập)

Sớ Điệp Công Văn (Trọn Bộ 3 Tập) Tác giả: Cao Tăng Thạc Đức Dịch giả: Thích Nguyên Tâm NXB Hồng Đức 2015 Số trang: Tập 1 (993); Tập 2 (1214); Tập 3 (893) Từ khi Phật giáo du nhập vào Việt Nam đã để lại một kho tàng văn hóa phi vật thể vô cùng đồ sộ, trong đó […]