Cú Hích – Richard H. Thaler & Cass R. Sunstein

Tên sách: Cú Hích Tác giả: Richard H. Thaler & Cass R. Sunstein Cú Hích – Cuốn Sách Tạo Nên Sự Khác Biệt. Mỗi ngày, chúng ta thực hiện đủ loại quyết định, nhưng đáng tiếc là chúng ta thường có những lựa chọn tồi tệ. Lý do, theo các tác giả, là vì con […]