Khởi Nghiệp Với 100 Đôla – Chris Guillebeau

Tên sách: Khởi Nghiệp Với 100 Đôla Tác giả: Chris Guillebeau Khởi Nghiệp Với 100 Đôla – Hãy phát minh lại cách bạn kiếm sống, làm điều bạn yêu thích và sáng tạo tương lai. Với hai chủ đề chính: tự do và giá trị. Tự do là cái tất cả chúng ta đang tìm […]