Đại Nam Nhất Thống Chí Lục Tỉnh Nam Việt – Tu Trai Nguyễn Tạo

Đại Nam Nhất Thống Chí Lục Tỉnh Nam Việt Dịch giả : Tu Trai Nguyễn Tạo NXB Nhà Văn Hoá Bộ QGGD 1959 Tập Thượng: Biên Hoà Gia Định, Trung: Đinh Tương Vĩnh Long, Hạ: An Giang Hà Tiên Từ trước đến nay, người ta chỉ quan tâm đến sử học mà ít ai quan tâm đến […]