Cuộc cách mạng di động – Dan Steinbock

Tên sách: Cuộc cách mạng di động Tác giả: Dan Steinbock Cuốn sách Cuộc Cách Mạng Di Động mang lại kiến thức hữu ích cho các nhà quản lý và các nhà kinh doanh, những người cần phải “di động hoá” các sản phẩm, dịch vụ và công ty của mình. Nó chỉ ra những tác […]