Tổng Tập Nghìn Năm Văn Hiến Thăng Long (Tập 1+2+3+4) – Gs. Đặng Vũ Khiêu

Tổng Tập Nghìn Năm Văn Hiến Thăng Long Chủ tịch hội đồng biên soạn : GS Đặng Vũ Khiêu và GS Viện Sỹ Vũ Tuyên Hoàng Tổng thư ký : Nguyễn Hoàng Điệp Tác giả : 1200 tác giả NXB Văn hoá – Thông tin và Thời báo Kinh tế Việt Nam, 2007 Tập 1+2+3+4 […]