fbpx

Tag Archives: Đầu tư chứng khoán

Chết vì chứng khoán – Jesse Livermore

Tên sách: Chết vì chứng khoán Tác giả: Jesse Livermore Chết Vì Chứng Khoán : Jesse Livermore – Câu Chuyện Về Một Nhà Đầu Tư Chứng Khoán Vĩ Đại Nhất Mọi Thời Đại” của Tác giả Richard Smitten viết về cuộc đời của Jesse Livermore, một trong những nhà kinh doanh chứng khoán thành công nhất […]

Trở Thành Thiên Tài Chơi Chứng Khoán – Joel Greenblatt

Tên sách: Trở Thành Thiên Tài Chơi Chứng Khoán Tác giả: Joel Greenblatt Trở Thành Thiên Tài Chơi Chứng Khoán – Khám phá những kho báu lợi nhuận trên thị trường chứng khoán. Thông thường, khi tham gia thị trường chứng khoán, các nhà đầu tư thường tập trung vào những công ty lớn mạnh, […]

Hồi Ức Của Một Thiên Tài Đầu tư Chứng Khoán – Edwin Lefèvre

Tên sách: Hồi Ức Của Một Thiên Tài Đầu tư Chứng Khoán Tác giả: Edwin Lefèvre Hồi Ức Của Một Thiên Tài Đầu tư Chứng Khoán –Những trải nghiệm sâu sắc của một nhà giao dịch chứng khoán. Hồi Ức Của Một Thiên Tài Đầu Tư Chứng Khoán lần đầu được xuất bản vào năm […]

Thị Trường Chứng Khoán – Nguyễn Anh Dũng & Tạ Văn Hùng

Tên sách: Thị Trường Chứng Khoán Tác giả: Nguyễn Anh Dũng & Tạ Văn Hùng Thị Trường Chứng Khoán – Dành cho những người mới bắt đầu. Trong nền kinh tế hiện đại này, thị trường chứng khoán đóng một vai trò vô cùng quan trọng. Thông qua các hoạt động mua bán, giao dịch […]

Công Thức Kỳ Diệu Chinh Phục Thị Trường Chứng Khoán – Joel Greenblatt

Tên sách: Công Thức Kỳ Diệu Chinh Phục Thị Trường Chứng Khoán Tác giả: Joel Greenblatt Công Thức Kỳ Diệu Chinh Phục Thị Trường Chứng Khoán sẽ cung cấp cho người đọc hầu hết các tri thức căn bản, quan trọng nhất là để hiểu được thị trường chứng khoán, quy tắc vận hành và […]

Inline
Inline