fbpx

Tag Archives: David F. D’Alessandro

Cuộc chiến thương hiệu – Brand Warfare – David F. D’Alessandro

Tên sách: Cuộc chiến thương hiệu Tác giả: David F. D’Alessandro Sau khi trở thành thành viên chính thức của WTO, cạnh tranh thương mại ở Việt Nam càng trở nên khốc liệt và cạnh tranh thương hiệu ngày nay thực sự là một cuộc chiến tranh giữa các thương hiệu. Trong bối cảnh như […]

Inline
Inline