Xây Dựng Quan Hệ Để Thành Công Trong Sự Nghiệp – Diane Darling

Tên sách: Xây Dựng Quan Hệ Để Thành Công Trong Sự Nghiệp Tác giả: Diane Darling Xây Dựng Quan Hệ Để Thành Công Trong Sự Nghiệp – 24 bài học để làm quen với những người bạn cần. Cuốn sách này mang lại cho bạn 24 mẹo, công cụ và bài học để xây dựng các […]