Càn Long Đại Đế – Diệp Hách Na Lạp

Càn Long Đại Đế (trọn bộ 4 tập) Tác giả: Đỗ Hồng, Hiệp Hách Na Hạp Người dịch: Hoàng Nghĩa Quán Hoàng Đế Càn Long, Ái Tân Giác La – Hoằng Lịch là hoàng đế thứ tư sau khi nhà Thanh vào Trung Quốc, lên ngôi năm 25 tuổi, 88 tuổi thì băng hà, đã […]