Thiên tài lãnh đạo Abraham Lincoln – Donald T. Phillips

Tên sách: Thiên tài lãnh đạo Abraham Lincoln Tác giả: Donald T. Phillips Thiên tài lãnh đạo Abraham Lincoln – Chiến Lược Chỉ Huy Trong Khó Khăn Chỉ mười ngày trước khi Abraham Lincoln làm lễ tuyên thệ nhậm chức vào năm 1861, phe Liên Bang miền Nam ly khai khỏi Liên Minh, chiếm toàn […]