Tam Quốc Tam Tuyệt (Khổng Minh, Quan Vân Trường, Tào Tháo) – Đông Tùng

Tam Quốc Tam Tuyệt – Khổng Minh, Quan Vân Trường, Tào Tháo Phụ lục: Trận xích bích hỏa công Tác giả: Đông Tùng NXB Đông Sơn 1973 136 Trang   Nói đến bộ chuyện «TAM QUỐC CHÍ DIRN NGHĨA * của nhà văn La-Quán-Trung bên nước Trung- Hoa cổ. hẳn đòng bào ta không mãựaỉ không […]