fbpx

Tag Archives: Dương Công Hầu

Căn Duyên Tiền Định – Dương Công Hầu

Căn duyên tiền định – Xem con hào con và hào của; Giàu nghèo sang hèn thế nào? Tác giả: Dương Công Hầu NXB Hồng Dân 400 trang Tu vi tình duyên – “Căn duyên tiền định” – xem bói tuổi vợ chồng, tử vi tình duyên, nội dung dựa vào một cuốn sách của […]

Sách Thiên Văn Tinh Tú Chiếu Số Người – Lão Sư Dương Công Vinh

Sách Thiên Văn Tinh Tú Chiếu Số Người Soạn giả: Tịnh Sĩ Dương Công Vinh – hiệu Đại Khương Đức NXB Đuốc Sáng 1954 577 trang Xin trân trọng có đôi lời cùng chư vị độc giả Bởi xưa kia có lời của đức Phật Tổ khuyên rằng: “Tiên giá nhi hậu giác tha” Nghĩa […]

Diễn cầm tam thế diễn nghĩa – Dương Công Hầu

Diễn cầm tam thế diễn nghĩa – Sách này mua để coi trọn đời; Dùng năm, tháng, ngày, giờ âm lịch Thể loại: Sách số Soạn giả: Dương Công Hầu (Hiệu: Khương Đức) NXB Đuốc Sáng 1952 360 trang   Diễn cầm tam thế diễn nghĩa tương truyền là cuốn sách có thể xem được quá khứ, hiện tại, tương […]

Inline
Inline