Chuyện Nhỏ Trong Thế Giới Lớn – E. H. Gombrich

Tên sách: Chuyện Nhỏ Trong Thế Giới Lớn Tác giả: E. H. Gombrich Chuyện Nhỏ Trong Thế Giới Lớn được coi là cuốn sách đầy hứng khởi, làm tiền đề cho câu chuyện nghệ thuật. Với chủ ý viết cho thiếu nhi, Gombrich kể lại những câu chuyện lịch sử châu Âu bằng nghệ thuật […]