Câu Hỏi Cốt Tử – Fred Reichheld

Tên sách: Câu Hỏi Cốt Tử Tác giả: Fred Reichheld Câu Hỏi Cốt Tử – Tạo Ra Lợi Nhuận Cao Và Tăng Trưởng Mạnh Mẽ. Các giám đốc điều hành thường xuyên thông báo mục tiêu tăng trưởng đầy tham vọng, nhưng sau đó lại thất bại trong việc thực hiện. Vì sao vậy? Có […]