Hiện Tượng Học Tinh Thần – G.W.F.Hegel

Hiện Tượng Học Tinh Thần NXB Văn Học 2006 G.W.F.Hegel Dịch: Bùi Văn Nam Sơn 1686 Trang Hiện tượng học tinh thần – tác phẩm lớn và thiên tài của Hegel, đồng thời cũng là một trong các tác phẩm khó nhất và tham vọng nhất của triết văn thế giới – lần đầu tiên […]