Dẫn dắt cuộc cách mạng (Leading The Revolution) – Gary Hamel

Tên sách: Dẫn dắt cuộc cách mạng (Leading The Revolution) Tác giả: Gary Hamel Đổi mới thôi không đủ, phải đổi mới triệt để Thế giới luôn vận động không ngừng kéo theo sự thay đổi trong mọi khía cạnh cuộc sống và thương trường ngày nay cũng không phải một ngoại lệ với tốc độ luân chuyển […]