Thung lũng Silicon những bí mật Marketing chưa từng được tiết lộ – Geoffrey A. Moore

Tên sách: Thung lũng Silicon những bí mật Marketing chưa từng được tiết lộ Tác giả: Geoffrey A. Moore Thung lũng Silicon những bí mật Marketing chưa từng được tiết lộ là một cuốn sách với những chiến thuật có ảnh hưởng nhất trong thế giới công nghệ, với nhiều giải đáp giá trị trong thế […]