Game of Thrones: A Song of Ice and Fire Series – George R. R. Martin

Tên Tiếng Việt: Trò Chơi Vương Quyền Tên Tiếng Anh: A Song of Ice and Fire hay Games Of Thrones Tác Giả: George R. R. Martin Thể Loại: Giả Tưởng, Tiểu Thuyết Giới Thiệu: Trò chơi vương quyền Game of Thrones (được biết đến với tên gọi A Song of Ice and Fire hay Game […]