Cho đi là còn mãi – Azim Jamal & Harvey McKinnon

Tên sách: Cho đi là còn mãi Tác giả: Azim Jamal & Harvey McKinnon Cho đi là còn mãi: Cuộc sống là quá trình trao tặng và đón nhận không ngừng, mỗi người chúng ta là một mắc xích quan trọng trong vòng liên kết ấy. Vì vậy, đừng do dự khi mở rộng lòng […]