Bài Học Thành Công Của Singapore – Henri Ghesquiere

Tên sách: Bài Học Thành Công Của Singapore Tác giả: Henri Ghesquiere Cuốn sách “Bài Học Thành Công Của Singapore: kiến tạo sự tăng trưởng cho nền kinh tế” được in tại Singapore bằng tiếng Việt. Đọc qua cuốn sách độc giả Việt Nam có thể thấy ngay những điều mà mình thắc mắc về […]