Tứ Thư Lãnh Đạo – Hòa Nhân (Combo 4 Tập)

Tứ Thư Lãnh Đạo (Combo 4 Tập) Tác giả: Hòa Nhân NXB Lao Động Xã Hội 2014 1692 trang Trọn bộ gồm 4 cuốn: Tứ Thư Lãnh Đạo – Thuật Lãnh Đạo Tứ Thư Lãnh Đạo – Thuật Quản Trị Tứ Thư Lãnh Đạo – Thuật Xử Thế Tứ Thư Lãnh Đạo – Thuật Dụng Ngôn […]