Hồng Nghĩa Giác Tư Y Thư – Tuệ Tĩnh

Hồng Nghĩa Giác Tư Y Thư NXB Y Học 1978 Tuệ Tĩnh 195 Trang Tuệ Tĩnh được coi là vị thánh thuốc nam, là ông tổ của YHCT Việt nam. Ông là tác giả của những tập sách nổi tiếng “Nam dược thần hiệu” và “Hồng Nghĩa Giác Tư Y Thư”, là người đầu tiên […]