Lịch sử dân tộc Mỹ – Howard Zinn

Tên sách: Lịch sử dân tộc Mỹ Tác giả: Howard Zinn Lịch Sử Dân Tộc Mỹ được đánh giá là một cuốn sách “đã biến lịch sử vốn khô khan trở nên đầy đủ và hấp dẫn thực sự” (- Tuần Vietnamnet). Đây là một cuốn sách, giống như tên gọi của nó, về lịch […]