Đây Là Cuộc Đời Bạn Chứ Không Phải Cuộc Sống Thử – Huỳnh Văn Thanh

Tên sách: Đây Là Cuộc Đời Bạn Chứ Không Phải Cuộc Sống Thử Tác giả: Huỳnh Văn Thanh Sống không phải là chờ đợi – Hãy tìm cơ hội trước khi nó đến. Cuộc đời không phải lúc nào cũng bằng phẳng và thuận lợi. Những gì đạt được sẽ giúp ta có thêm niềm […]