Can Đảm Cãi Sếp – Ira Chaleff

Can Đảm Cãi Sếp – Nghệ thuật thừa hành của nhân viên. Can Đảm Cãi Sếp là một trong số ít cuốn sách bàn luận về nghệ thuật thừa hành, trang bị các kỹ năng cho những người thừa hành với mục đích giúp họ có thể đối mặt và kề vai với lãnh đạo […]