Cuộc cách mạng công nghiệp lần III – Jeremy Rifkin

Tên sách: Cuộc cách mạng công nghiệp lần III Tác giả: Jeremy Rifkin Cuộc cách mạng công nghiệp lần III – Jeremy Rifkin Tóm tắt cuốn sách “Cuộc Cách Mạng Công Nghiệp Lần III”: Hai cuộc cách mạng công nghiệp đầu tiên đã mang đến những tiến bộ vượt bậc và vĩ đại t rong lịch […]