Tác Nhân Thu Hút – Joe Vitale

Tên sách: Tác Nhân Thu Hút Tác giả: Joe Vitale Đã làm công việc phát triển cá nhân gần như cả đời người nên câu hỏi tôi thường nghe nhiều nhất là “Làm thế nào để có được những gì tôi muốn?” Cuốn sách mới tuyệt vời của người bạn thân thiết của tôi, Tiến sĩ […]