Dẫn dắt sếp – John Baldoni

Tên sách: Dẫn dắt sếp Tác giả: John Baldoni Bạn đã sẵn sàng tạo một bước nhảy vọt từ vị trí khiêm tốn hiện tại (chuyên gia kỹ thuật, nhà sản xuất) tới vị trí lãnh đạo có tầm ảnh hưởng lớn, gây được sự chú ý và được mọi người tán dương chưa? Dẫn […]