Dẫn dắt sự thay đổi – John P. Kotter

Tên sách: Dẫn dắt sự thay đổi Tác giả: John P. Kotter Mùa hè năm 1994, tôi có viết một bài cho Tạp Chí Kinh Doanh Harvard (Harvard Business Review – HBR) với tựa đề “Dẫn dắt sự thay đổi: Tại sao những nỗ lực thay đổi lại thất bại”. Bài viết đó bắt nguồn […]