Ồ! Đây Chính Là Thứ Tôi Cần – Kelly McGonigal

Tên sách: Ồ! Đây Chính Là Thứ Tôi Cần Tác giả: Kelly McGonigal Ngay trong lời mở đâu, tác giả đã chia sẻ: “Bất cứ khi nào tôi nói rằng tôi đang giảng dạy một khóa học về ý chí, sự hưởng ứng phổ biến luôn là, “Ồ! đó chính là thứ tôi cần.” Hơn […]