Kim Quỹ Ngọc Hàm Kinh – Trương Trọng Cảnh

Kim Quỹ Ngọc Hàm Kinh Tác giả: Trương Trọng Cảnh Dịch, chú giải: Trương Chứng Thể loại: Y học dân tộc cổ truyền NXB TP HCM 1992 399 trang “Kim Quỹ Ngọc Hàm Kinh” là phần tạp bệnh của sách “Thương hàn tạp bệnh luận” do Trương Trọng Cảnh viết từ thời Đông Hán. Đây […]