Về miền đất hứa – Exodus – Leon Uris

Tên sách: Về miền đất hứa – Exodus Tác giả: Leon Uris Về miền đất hứa – Exodus tác giả Leon Uris (Mỹ) như là một sự ghi nhận về sự sáng lập của Nhà nước Israel thời hiện đại. Tác phẩm Về miền đất hứa được xuất bản vào năm 1958, tựa đề truyện […]