Là Phụ Nữ, Tôi Có Quyền! – Louise L. Hay

Tên sách: Là Phụ Nữ, Tôi Có Quyền! Tác giả: Louise L. Hay Cuộc sống không ngừng biến động, do đó những chuẩn mực dành cho người phụ nữ cũng vì thế mà đổi thay từng ngày. Giờ đây, xã hội đã và đang có cái nhìn trân trọng hơn nên nhờ thế cách đối […]