Listening Practice Through Dictation – Luyện Nghe Tiếng Anh

Listening Practice Through Dictation Listening Practice through Dictation là bộ giáo trình luyện nghe tiếng Anh gồm 4 cấp độ. Các bài nghe cơ bản được thiết kế cho những người học tiếng Anh như một ngôn ngữ thứ hai khác nhau, từ người mới học tiếng anh cho đến người học Tiếng Anh ở […]