5 Nhân Tố Vàng Cho Người Thành Đạt – Lý Tiễn

Tên sách: 5 Nhân Tố Vàng Cho Người Thành Đạt Tác giả: Lý Tiễn Trong doanh nghiệp, mỗi ông chủ đều hy vọng có được một đội ngũ giỏi, để đảm bảo cho doanh nghiệp phát triển bền vững; mỗi nhân viên đều hy vọng lập nên thành tích tốt trên cương vị của mình, […]