Mạnh Tử Linh Hồn Của Nhà Nho – Phùng Quý Sơn

Bách Khoa Toàn Thư Tinh Túy Văn Hóa Cổ Điển Trung Quốc Mạnh Tử Linh Hồn Của Nhà Nho NXB Đồng Nai 1995 Phùng Quý Sơn 255 Trang Mạnh Tử, tên là Mạnh Kha, tự là Tử Dư, sinh vào đời vua Liệt Vương, nhà Chu, quê gốc ở đất Trâu, thuộc nước Lỗ, nay là […]