Tâm lý bầy đàn – Mark Earls

Tên sách: Tâm lý bầy đàn Tác giả: Mark Earls Tâm lý bầy đàn là cuốn sách dành cho những ai đang tìm cách thay đổi hành vi của nhiều người – như khách hàng, nhân viên hay những công dân riêng của họ. Đây không phải là cuốn sách hướng dẫn kỹ năng tự […]