Nền Giáo Dục Của Người Giàu – Michael Ellsberg

Tên sách: Nền Giáo Dục Của Người Giàu Tác giả: Michael Ellsberg Phải học đại học thì sau này mới thành công? Điều đó chưa chắc đã đúng! Một số người thông minh nhất, thành công nhất trên thế giới chưa từng có bằng đại học. Vậy những kiến thức họ học được, những kỹ […]