Thiên Nga Đen – The Black Swan – Nassim Nicholas Taleb

Tên sách: Thiên Nga Đen Tác giả: Nassim Nicholas Taleb Thiên Nga Đen là một biến cố tưởng chừng như không thể xảy ra với ba đặc điểm chính: không thể dự đoán, có tác động nặng nề và sau khi nó xảy ra, người ta dựng lên một lời giải thích để khiến nó ít […]